Sognepræsten, der er personligt og professionelt optaget af sorg

For sognepræst Lone Vesterdal har lidelsens problem altid været en særlig del af livet. Hendes egen historie med en ægtemands død forstærkede denne interesse. I morgen fylder hun 50 år

Sognepræst Lone Vesterdal har altid interesseret sig for lidelsens problem for den troende. I morgen fylder hun 50. –
Sognepræst Lone Vesterdal har altid interesseret sig for lidelsens problem for den troende. I morgen fylder hun 50. – . Foto: Palle Peter Skov/Scanpix.

Lone Vesterdal fandt ikke det, hun søgte, da hun var begyndt på teologistudiet på Københavns Universitet i 1988. Siden gymnasietiden havde hun været optaget af lidelsens problem i kristendommen. Altså spørgsmålet om, hvorfor en almægtig og kærlig Gud tillader lidelse. I morgen fylder hun 50 år.

Men på teologistudiet kunne hun ikke forbinde sin interesse for dette med undervisningens indhold. Hun kunne ikke finde en åbning til det. Heller ikke da hun skiftede uddannelsessted og begyndte at læse protestantisk teologi i Paris. Så hun droppede teologistudiet og begyndte i stedet at læse nordisk sprog og litteratur på Københavns Universitet. Her skulle hun derimod finde forbindelsen mellem teologien og det, der interesserede hende ved kristentroen. Det fandt hun gennem salmer.

”Jeg havde Erik A. Nielsen som lektor på studiet. Han kunne tit finde en teologisk vinkel på litteraturen. Det var i løbet af et kursus om salmedigtning med ham, at jeg bestemte mig for, at jeg ville gøre teologistudiet færdigt,” siger hun.

Det gik op for Lone Vesterdal, at salmerne spejler det liv, folk lever og kender. Samtidig så hun, at der var et forkyndende perspektiv i salmerne, hun kunne forholde sig til.

Hun blev cand.mag. i fransk og nordisk sprog og litteratur fra Københavns Universitet i 1996. Syv år senere blev hun cand.theol. fra Aarhus Universitet og fik efterfølgende job som sognepræst i Bramdrup Kirke nær Kolding.

To år senere skulle salmebogen igen vise sig at spille en vigtig rolle i hendes liv. Hendes daværende mand blev diagnosticeret med en hjernetumor, og 14 måneder senere døde han og efterlod Lone Vesterdal alene med fire børn.

Hun fandt trøst i salmer:

”Der er en enorm solidaritet i salmebogens salmer. Salmebogen lyver aldrig om vores liv, men beskriver, hvordan det er, og peger samtidig frem mod det kæmpe håb, at Gud med Helligånden kan forbinde sig med os,” sagde hun til Kristeligt Dagblad i et tidligere interview.

I 2014 skrev hun en bog om sorg, ”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro”. Hvert kapitel i bogen er bygget op om en salme og handler om at finde mod og håb midt i sorgen. På samme tid var hun ved at afslutte en masteruddannelse i teologisk sjælesorg ved Københavns Universitet.

Sidste år udgav hun endnu en bog om sorg. Denne gang sammen med sognepræsten Sophie Nordentoft, ”Når livet går i sort”, der består af 52 tekster med beskrivelser af forskellige menneskers sorg.

Hendes tredje bog udkommer til foråret. Den kommer til at handle om begrebet robusthed, og hvordan man kan bruge troen i modgang. Bogen er en reaktion på, at der i forbindelse med personlig udvikling og på ledelsesniveau er kommet fokus på at være robust, siger hun.

”Når folk taler om robusthed, handler det altid om, hvordan man selv kan klare det hele med søvn, kost og motion og så videre. Min handler om, hvor kræfterne kan komme fra, når man ikke selv kan klare det: nemlig troen,” siger hun.

Lone Vesterdal er gift med overlæge på Odense Universitetshospital Niels Gyldenkerne. Hendes fire børn fra første ægteskab er mellem 11 og 17 år. Hun fejrer dagen med sin familie i morgen, og på søndag er der reception efter gudstjenesten 10.30 i Bramdrup Kirke.