Prøv avisen

Planetjæger og stjernelytter

Målet for Hans Kjeldsens forskning er at forstå stjernerne, herunder deres planetsystemer. – Foto: Aarhus Universitet.

Hans Kjeldsen er nyudnævnt professor i observationel asteroseismologi og eksoplanetforskning ved Aarhus Universitet

I stjerners indre eksisterer lydbølger, som på overfladen af stjernerne skaber ændringer i stjernens lysstyrke. På sin vis kan man sige, at man lytter til de toner, en stjerne udsender, og omsætter klangen af tonerne til viden om fysiske forhold i stjernens indre. Asteroseismologi kaldes den teknik, der undersøger lydbølgerne på vej gennem stjerner. Det er i dette felt, at Hans Kjeldsen arbejder på Aarhus Universitet.

Vi er midt i den gyldne æra for observationer af universet. Nu ved vi, at der findes et utal af planeter på størrelse med Jorden i universet, og vi har skabt fundamental ny indsigt i stjernernes livscyklus, siger han.

Undervisning har altid fyldt meget i Hans Kjeldsens hverdag og han ser det som en af sine fornemste opgaver at undervise og formidle på alle niveauer af uddannelsen i astronomi. I 2010 modtog han Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris for sin undervisning.

LÆS OGSÅ: "Den unge rektor" fylder rundt

Det er ikke kun universitetsstuderende, som nyder godt af Hans Kjeldsens evner som formidler. Han holder omkring 50 foredrag om året i diverse foreninger, på folkeskoler, gymnasier, højskoler, seminarier, planetarier og Folkeuniversitetet. Han har sammen med en kollega forfattet undervisningsbogen De dynamiske stjerner til fysikundervisningen, og de er ved at lægge sidste hånd på et nyt undervisningsmateriale om eksoplaneter.

Hans Kjeldsen er født i 1963. Han blev cand.scient. i astronomi fra Aarhus Universitet i 1989 og fik efterfølgende sin ph.d.-grad samme sted. En del af ph.d.-projektet foregik ved Nordisk Optisk Teleskop på La Palma. Fra 1992 til 1993 var han ansat ved Det Europæiske Sydobservatorium i Tyskland, og siden 1994 har han været ansat ved Aarhus Universitet, først som postdoc og adjunkt og fra 2004 som lektor.

Ud over forskning og undervisning er Hans Kjeldsen centermanager i grundforskningscentret Stellar Astrophysics Center (SAC), der åbnede i 2012 og ledes af professor Jørgen Christensen-Dalsgaard. Desuden sidder han i flere bestyrelser og komiteer, herunder som formand for Nordisk Optisk Teleskops teknisk-videnskabelige komité, medlem af Nordisk Optisk Teleskops bestyrelse, næstformand for Det Europæiske Sydobservatoriums brugerkomité, medlem af Fagligt Forum for Fysik og af Odder Gymnasiums bestyrelse.

Hans Kjeldsens forskning er gennem tiden blandt andet blevet finansieret via bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, EU, FNU, Carlsbergfondet, Villum Fonden samt gennem internationale samarbejder.