Politisk ukorrekt politolog

Søren Hviid Pedersen er lektor i statskundskab og en af hovedkræfterne bag en ny konservativ tænketank

Hele vejen gennem gymnasietiden i Randers gik Søren Hviid Pedersen med slips for at vise sin protest. I fritiden spillede han punkmusik på Radio Randers, hvor han var radiovært. Om kort tid er med til at lancere en konservativ tænketank. -- Privatfoto.
Hele vejen gennem gymnasietiden i Randers gik Søren Hviid Pedersen med slips for at vise sin protest. I fritiden spillede han punkmusik på Radio Randers, hvor han var radiovært. Om kort tid er med til at lancere en konservativ tænketank. -- Privatfoto.

Tilbage i 1979 meldte 13-årige Søren Hviid Pedersen sig ind i Konservativ Ungdom i Randers. Dels definerede han allerede dengang sig selv som konservativ. Dels forklarer han det med sin medfødte oprørstrang og som en protest mod "det fuldstændig forstenede socialdemokratiske samfund", som over halvdelen af indbyggerne i hjembyen stemte på.

Protesten gentog han ved at gå med slips hele vejen gennem gymnasietiden. Og samtidig med at han spillede punkmusik på Radio Randers, hvor han var frivillig radiovært.

I dag, hvor Søren Hviid Pedersen er lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet, melder han også sin politiske farve usædvanlig klart ud. Aktuelt markerer han sig som en af hovedkræfterne bag den kommende konservative tænketank, Cesam, der skal fremme konservative værdier og konservativ politik.

Søren Hviid Pedersen skriver kronikker, hvor han uden omsvøb diagnosticerer, at Det Konservative Folkepartis lidelser især skyldes en mangel på diskussion om grundlæggende værdier. Nogle vil også kende hans bidrag til det konservative årsskrift Critique og det nationalkonservative tidsskrift Nomos.

Gennem sin akademiske karriere har Søren Hviid Pedersen forsket i politisk filosofi og har eksempelvis skrevet ph.d.-afhandling ved University of Essex om tyske Eric Voegelin, som ifølge Hviid Pedersens læsning stillede sig i opposition til næsten ethvert synspunkt. En egenskab, som han klart genkender i sig selv. Han bliver provokeret over et bestemt forventningspres, uanset om det kommer fra højre eller venstre.

Snart lancerer han og andre konservative kræfter en konservativ tænketank, fordi konservative kerneværdier i deres øjne er blevet stedmoderligt behandlet i den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

Netop forholdet mellem liberale og konservative behandlede han for nogle år siden i en anmeldelse af Cepos-antologien "Fundamentalistisk frihedstænkning". Her citerede han den konservative tænker Carl Schmitt for, at frihed ikke danner noget solidt fundament for samfundet – det gør kun orden.

"Den konservative må vedvarende minde den liberale om, at friheden ikke er den eneste værdi eller mest værdifulde. Det er ikke kun frihed, der bidrager til menneskets lykke og velfærd. Også social og kulturel orden, religion, samhørighed, identitet, patriotisme og fællesskab er værdier og institutioner, der selvstændigt bidrager til menneskets lykke og velfærd," skrev Søren Hviid Pedersen.

Han har taget en klar beslutning om at beskæftige sig med politik teoretisk frem for praktisk.

Det skyldes, at han under studierne i statskundskab på Aarhus Universitet fik åbnet øjnene for, at praktisk politik i høj grad er hårdt, beskidt og taktisk arbejde, som man ikke belønnes for.

"Desuden er jeg alt for kompromisløs til at gå ind i politik," siger Søren Hviid Pedersen.

Privat er 44-årige Søren Hviid Pedersen fraskilt og bor i Odense med sine to børn på 17 og 11 år.

beck@k.dk