Prøv avisen

Præstens herberg er altid åbent

Sognepræst Bodil Hindsholm Hansen er ikke bange for at blande kirke og politik, og derfor var hun for fem år siden med til at stifte Præsteinitiativet, der prædiker imod regeringens udlændingepolitik. I morgen fylder hun 60 år

Der er ikke så meget slinger i valsen med sognepræst Bodil Hindsholm Hansen. Hvor andre tøver, tier og tænker, lægger hun sine teologiske kort på bordet og hævder, at kirke og politik så sandelig hænger sammen. I morgen fylder hun 60 år.

Hun kunne da heller ikke sidde stille, da den siddende regering sammen med Dansk Folkeparti i 2005 vedtog en ny stramning på udlændingeområdet. Sammen med to præstekolleger stiftede hun Præsteinitiativet, som søsatte kampagnen med navnet: Der er stadig ikke plads i herberget. Fra prædikestolene juleaften blev der argumenteret imod og henstillet i en grad, så modstanderne beskyldte dem for at misbruge evangeliet. Bodil Hindsholm Hansen gled imidlertid af på kritikken og gik til modangreb.

"Tværtimod, så er det for mig at se misbrug af evangeliet, når det hævdes, at kristendommen ikke må være politisk, for hvem skal så værne de svageste, når staten svigter? Jeg mener, at evangeliet næsten altid har – og bør have – politisk virkning. Kirken forkynder ikke evangeliet ind i et lufttomt rum, men der, hvor mennesker lever og færdes, og den måde, vi organiserer vores liv på – og dét er politik," har hun tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Når hun i morgen fylder rundt, kan hun passende bruge anledningen til at se tilbage på et liv, hvor hun til stadighed har været optaget af samfundets svageste. Typisk for fødselaren er hendes engagement ikke abstrakt, men ganske jordnært. Nok bor der ikke mange flygtninge og indvandrere i Udbyneder og Kastbjerg Pastorat, hvor hun har været præst siden 1990, men til gengæld hører området ved Mariager Fjord til det såkaldte Udkantsdanmark med stor arbejdsløshed og lave lønninger. I den situation gør bønner det ikke alene, og derfor bruger Bodil Hindsholm Hansen en del af sin præstetid på at lave socialt arbejde.

Det glødende engagement og modet til at sætte så meget på spil har hun ikke fra fremmede. Hendes morfar, Arne Hindsholm, der var provst i Albæk i Vendsyssel, var modstandsmand, og nærmest som et apropos til Præsteinitiativet blev Bodil Hindsholm Hansen født i morfaderens præstegård.

Hun er opvokset i Randers og blev uddannet som cand.mag. i tysk og kristendom, før hun blev teolog. På 12. år er hun gift med Kurt Hoppenworth, i hvem hun finder god støtte.

Fritiden går for Bodil Hindsholm Hansen med at arbejde og med at hjælpe endnu flere, der har behov.

Det er derfor også kendetegnende, at hendes fødselsdag markeres ved en frokost efter gudstjenesten på søndag. Her er alle velkomne, også til at opfylde hendes største ønske: et bidrag til Kirkens Korshær.

Bodil Hindsholm Hansen formår om nogen at sætte sig både i de nederstes og bagestes sted, men når en fremmed banker på døren, er hun den første til at åbne.

kirke@k.dk