Prøv avisen

Pressens sidste gentleman

Chresten W. Reves, der gennem en lang årrække var administrerende direktør for Det Berlingske Hus, er død, 70 år gammel. Chresten Reves var en højt anerkendt og dybt respekteret bladleder, der igennem sin indflydelsesrige post arbejdede for at sikre mere end sit eget.

Hans forståelse af pressen som andet end forretning gjorde, at han i 1994 fik afgørende indflydelse på Kristeligt Dagblads overlevelse. Avisen var dengang reelt insolvent og havde mistet sin egenkapital. Det var med Reves som formand for Dagspressens Finansieringsinstitut, at avisen fik hjælp. Men først og fremmest med hans og daværende formand for Det Berlingske Officin, Ole Scherfigs, beslutning om at lade Berlingske-koncernen selv skyde godt en femtedel af en ny aktiekapital i Kristeligt Dagblad, at redningsaktionen blev troværdig og lykkedes. Reves anså det for samfundsmæssigt afgørende at sikre bredden i pressen, og han anså de små landsdækkende aviser for at være en afgørende brik i det samlede puslespil. Et velfungerende demokrati er mangfoldigt og lader mange stemmer komme til orde. For ham var det selvfølgeligt, at de stærke skuldre også bar de tungeste byrder. Derfor hjalp han Kristeligt Dagblad, og blandt andet derfor overlevede avisen.

Sin første kontakt med pressen fik Reves, da han i 1965 blev direktionssekretær i Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening, der blandt andet står for indkøb af al avispapir til danske dagblade. Han blev siden direktør på Aalborg Stiftstidende, og da krisen spidsede til i Det Berlingske Hus, blev han som ny koncernchef en afgørende del af det redningshold, der i 1982 blev sat i søen for at redde Det Berlingske Hus fra forlis. Et betydeligt underskud i Berlingske Tidende, B.T. og Weekendavisen med tilhørende tekniske afdelinger skulle vendes, og sammen med Ole Scherfig gennemførte han omfattende omlægninger, der bl.a. betød fyringer af medarbejdere og udflytning af avisens trykkeri til Avedøre. Foruden en lang række poster i avisverdenen var Reves blandt andet også formand for bestyrelsen for Fysioterapiskolen og 1994-1996 sad han i Medieudvalget nedsat af statsministeren. Fra sine poster i pressens organisationer arbejdede Reves for fælles løsninger, hvor det var muligt, og han søgte at undgå unødige konfrontationer, der kunne skade den fælles sag.

Reves var et mangesidet menneske. Han var velbevandret i litteraturen, kulturelt optaget og stærkt kunstinteresseret. Han sørgede for at være i fysisk topform med mange kilometers løb hver dag. Han ville fastholde den styrke, der skulle til for at stå distancen i et krævende job. I 1997 blev han af helbredsmæssige grund tvunget til at forlade den aviskoncern, som nogle vil mene, at han gav sit liv. Eftervirkningerne af en hjerteoperation svækkede ham, og i de følgende år reducerede den ene blodprop efter den anden ham langsomt. Sine sidste år tilbragte han i en kørestol, fordi en blodprop havde ødelagt hans evne til at gå. Så tog en blodprop synet og til sidst også hørelsen. Trods denne svækkede tilstand kunne han dog fortsat registere familien omkring sig med bekræftende smil og håndtryk. Hans hustru igennem 48 år, tandlæge Vita Reves, tog sig kærligt af ham til det sidste. Chresten Reves efterlader sig også tre børn og ni børnebørn.