Pris til forkæmper for udsatte børn

Hanne Nødgaard Christensen har fokus på de børn, der har fået en svær start på livet. Nu er hun blevet påskønnet med Børnesundhedsprisen

Foto:Tonny Foghmarcbo,center for børn udsat for overgreb,hanne nødgaard,interiør
Foto:Tonny Foghmarcbo,center for børn udsat for overgreb,hanne nødgaard,interiør Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital.

Mange børn med tunge skæbner har i årenes løb været i berøring med børnelæge Hanne Nødgaard Christensen. Hendes arbejdsliv har centreret sig om de børn, der både socialt og helbredsmæssigt er kommet svært fra start, og de seneste år om nogle af de hårdest ramte: børn, der har oplevet overgreb og svigt.

Hanne Nødgaard Christensens store arbejde for de udsatte børn anerkendes nu med Børnesundhedsprisen 2013, som uddeles af en fond under Dansk Selskab for Børnesundhed.

Hanne Nødgaard Christensen, der er overlæge og MPH (master of public health), står i spidsen for og har været medinitiativtager til oprettelsen af CBO, Center for Børn, udsat for Overgreb, under børneafdelingen på Skejby Sygehus. På centeret samarbejder læger, sygeplejersker og psykologer med retsmedicinere og politi, så undersøgelser, afhøringer og behandling af børnene kan foregå på den bedste og mest skånsomme måde.

LÆS OGSÅ:
Danmarks verdensberømte teaterlegende

Hanne Nødgaard Christensen har også siddet med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for etablering af børnehuse i Danmark. Børnehuse, som netop nu realiseres i samtlige regioner for at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og myndigheder i disse svære sager.

Foruden i hospitalsvæsenet har hun i en periode også arbejdet som børne- og unge-læge i Aarhus Kommune, tæt på børnenes hverdagsliv. Og endelig er hun en aktiv formidler af sin store faglige viden som underviser og oplægsholder i talrige sammenhænge på tværs af fag og sektorer.

Dansk Selskab for Børnesundhed består væsentligst af læger, ansat i kommuner, som dagligt arbejder for børnesundheden. Børnesundhedsprisen gives til en person eller institution, som har gjort en særlig indsats til fremme af børns og unges sundhed med særlig vægt på handlingsanvisende forskning og faglig udvikling.

Børnesundhedsprisen blev overrakt i forbindelse med Dansk Selskab for Børnesundheds årsmøde i går i Nyborg.