Provst med særligt fokus på ledelse

Provst i Kongens Lyngby Provsti, Eigil Saxe, vil give folkekirkens medarbejdere de bedst mulige arbejdsforhold og har derfor netop taget en mastergrad i offentlig ledelse

Provst i Kgs. Lyngby Provsti Eigil Saxe er en af de meget få provster i folkekirken, som har taget en mastergrad i offentlig ledelse. I morgen kan han fejre 50 års fødselsdag. -
Provst i Kgs. Lyngby Provsti Eigil Saxe er en af de meget få provster i folkekirken, som har taget en mastergrad i offentlig ledelse. I morgen kan han fejre 50 års fødselsdag. -. Foto: Mette Frandsen.

Provst og sognepræst ved Christianskirken i Lyngby, Eigil Saxe, som i morgen kan fejre sin 50-årige fødselsdag, er bedre kvalificeret end de fleste til at tage sig af en af de vigtige lokale ledelsesopgaver i folkekirken: arbejdet som provst. Han har inden for et par år taget en mastergrad i offentlig ledelse (MPA) på Handelshøjskolen i København, og det er der kun en meget lille håndfuld provster, som har.

Eigil Saxe blev provst for Kongens Lyngby Provsti den 1. januar 2007, og mastergraden har været ham til stor gavn.

Man kunne ønske sig, at flere provster tog en lignende uddannelse. Vi har en akademisk uddannelse, som gør os i stand til at arbejde med teologien, og på samme måde er det ledelsesfaglige også et fag, der skal håndteres ordentligt, siger Eigil Saxe.

Hans særlige fokus på ledelsesspørgsmål retter sig for eksempel mod den forkætrede post som kontaktperson mellem menighedsrådet som arbejdsgiver og sognets kirkefunktionærer.

Det er svært at holde en rimelig kontakt med medarbejderne, når man som kontaktperson ikke er til stede på heltid i den almindelige arbejdsdag, men måske skal passe sit eget arbejde eller er derhjemme. Jeg vil gerne bidrage til, at posten bliver afløst af en normal daglig ledelse, som også kan holde kontakten med andre sogne, siger Eigil Saxe.

Han fik sin teologiske kandidateksamen fra Aarhus Universitet i 1984. For ham betyder det åbne møde mellem mennesker og kirke meget, og det har han sat på dagsordenen, først i Nygård sogn i Brøndbyøster fra 1985 til 1993 og siden 1993 i Christianskirken i Kongens Lyngby.

Han prøver hele tiden at være aktuel i sit præstearbejde og har således lige bedt menighedsrådet om støtte, så der kan annonceres mere bredt for kirkens Taizé-gudstjenester. Eigil Saxe giver gerne sit bidrag som katalysator i udviklingen af menighedslivet og er blandt andet formand for Kirkens Genbrug Lyngby og leder af Samfundshøjskolen, som hver uge tilbyder foredrag.

Han er initiativtager til og formand for Skoletjenesten i Kongens Lyngby og Rudersdal Provstier og er desuden formand for Helsingør Stifts Religionspædagogiske Udvalg. Og ved stiftskursets årlige revy udfolder han på de skrå brædder tilsyneladende til stor glæde for kollegerne sit komiske talent som sanger, skuespiller og danser.

I fem år var Eigil Saxe tillidsmand for præsterne, inden han blev provst. Sideløbende med arbejdet som præst har han været engageret i Kirkefondet og har også haft flere tillidsposter i Danmission, hvor han i dag sidder i bestyrelsens forretningsudvalg. Her har man altid sat pris på hans konstruktive kritik for eksempel da regnskabet viste et større underskud og hans aldrig svigtende velforberedthed.

Eigil Saxe er gift med projektsygeplejerske Charlotte Fog Saxe, og sammen har parret fire store børn, den ene i øjeblikket på efterskole. Der er fødselsdagsreception i Christianskirkens sognegård på dagen torsdag den 22. januar klokken 14-17.

vincents@kristeligt-dagblad.dk