Prøv avisen

Redaktør med sans for Kafka og kvalitet

Jakob Brønnum har siden 1997 været redaktør af Præstefore- ningens Blad. - Privatfoto.

Forfatter, teolog og redaktør af Præsteforeningens Blad Jakob Brønnum fylder 50 år i dag

Artikler om renhedsforskrifter i Markusevangeliet eller antikkens fortolkninger af Moses-figuren har nok fået lidt trangere kår i Præsteforeningens Blad.

Ikke fordi emnerne fejler noget. Men fordi Jakob Brønnum, redaktøren af ugeskriftet, nødigt vil risikere, at feinschmecker-teologi for de få ikke vækker genklang i præsternes daglige arbejde. Siden han blev redaktør i 1997, har der udviklet sig en linje, hvor abstrakte teologiske emner i højere grad viger til fordel for artikler, der stadig vejer tungt teologisk, men samtidig relaterer sig til præsternes konkrete virke til hverdag.

Jakob Brønnum, der fylder 50 år i dag, står som redaktør af Præsteforeningens Blad i spidsen for et ugeskrift med den dobbelte funktion at sætte fagpolitiske emner på dagsordenen samtidig med, at indholdet holder præsterne skarpe på deres faglige viden.

Det kræver selvsagt en redaktør, der ved, hvad der rører sig blandt landets præster, og som åbner spalterne for de nyeste teologiske tolkninger og strømninger. Samtidig skal han præstere den nærmest umulige manøvre at ramme rent blandt samtlige fløje i folkekirken og få dem alle til at føle, at det er "deres" blad med fagpolitisk, dagsaktuel opdatering og teologisk indsigt. En manøvre der lykkedes, fordi Jakob Brønnum forholder sig absolut neutral, lytter til alle parter og ud fra et benhårdt kvalitetskriterium skærer indholdet til.

Jakob Brønnum indledte sine studier med en humanistisk basisuddannelse fra RUC i 1978. Men teologien vandt over magistergraden, og i 1992 blev han teologisk kandidat fra Aarhus Universitet. I 2007 blev han ordineret som præst for at føje en ny professionalisme til sin teologiske baggrund og for at komme lidt tættere på præsternes hverdag og vilkår.

Da jobbet som redaktør ikke er en fuldtidsstilling, er der rig mulighed for, at Jakob Brønnum kan arbejde som forfatter og lyriker ved siden af.

Siden sin debut som digter i tidsskriftet "Hvedekorn" i 1983 har han udgivet seks digtsamlinger og fire romaner, senest "Forfølgeren" fra 2007.

Jakob Brønnums lyrik er karakteriseret af, at troen og det kristne budskab skrives frem i præcise poetiske formuleringer, mens det er det moderne menneskes eksistentielle vilkår, der skildres i skønlitteraturen fra Jakob Brønnums hånd.

Personerne i forfatterskabet afspejler på den måde kampene udi i frihed, ensomhed og ansvar, og som enhver anden forfatter former han til en vis grad karaktererne på baggrund af sine egne erkendelser, erfaringer og eksistentielle famlen. Mest er han inspireret af forfattere som Jorge Luis Borges, Kafka og Dostojevskij, som han flittigt holder foredrag om rundt omkring i landets sognegårde. Göran Sonnevi og Kazuo Ishiguro hører til de moderne inspirationskilder, som han nævner efter en tænkepause og en tur omkring bogreolen derhjemme.

Jakob Brønnums lyrik og prosa er optaget i flere antologier, blandt andet "Sproget i litteraturen," og han har bidrager flittigt med essays, senest med en tekst om den irske rockgruppe U2 i bogen "Rockprofeter" fra 2008. Jakob Brønnum har desuden haft en række udvalgsposter i Dansk Forfatterforening, blandt andet som formand for Den Skønlitterære Gruppe 1994-2001. Desuden var han i perioden 1999-2001 formand for den internationale sammenslutning af forfatterforeninger, Baltic Writers Council. Jakob Brønnum er gift med Rúna í Baianstovu, der er forskerstuderende ved Örebro Universitet, han har en søn på 11 år og bor i Örebro i Sverige.

kirke@kristeligt-dagblad.dk