Prøv avisen
Portræt

Rektor ved Langkaer Gymnasium: Det er en fornærmelse, når det bliver insinueret, at jeg er racist

Rektor Yago Bundgaard har den seneste uge været i fokus i mediernes spalter med Langkaer Gymnasiums beslutning om at inddele elever efter etnicitet. ”Vores erfaring er, at hvis der er for få etnisk danske elever i klassen, opnår vi ikke de fordele, der er ved mangfoldighed i klasserummet,” siger Bundgaard. – Foto: Bredo Hjøllund

Rektor ved Langkaer Gymnasium Yago Bundgaard har en filosofisk tilgang til sit job og stræber efter at være en rektor, der har elevernes bedste for øje. Gymnasiets omdiskuterede beslutning om at inddele elever efter etnicitet er hverken racistisk eller diskriminerende, mener den 44-årige cand.mag.

Manden i centrum af denne uges måske hedeste debat hedder Yago Bundgaard.

Den 44-årige rektor på Langkaer Gymnasium ved Aarhus-forstaden Tilst har nemlig valgt at opdele den nye årgang af 1.g-klasser efter etnicitet. Fire klasser består udelukkende af elever med anden etnisk baggrund end dansk, mens halvdelen af eleverne i de resterende tre er etnisk danske. Ifølge ligebehandlingschef hos Institut for Menneskrettigheder Maria Ventegodt Liisberg er det at inddele elever efter etnicitet ulovligt og racistisk, skriver DR. Yago Bundgaard selv er uenig.

”Jeg mener hverken, det er diskriminerende eller racistisk. For et menneske som mig, der står op om morgenen 300 dage om året og går i skole, hvor vi betjener 80 procent unge med ikke-vestlig baggrund, er det en fornærmelse, når det bliver insinueret, at jeg er racist. Jeg og de 100 lærere på skolen kunne til enhver tid finde et andet job, hvis vi ikke kunne se værdien i den mangfoldighed, vi har på skolen,” siger Bundgaard.

Han er cand.mag. i filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet, og filosofien, særligt den politiske filosofis tanker om forholdet mellem individ og fællesskab, bruger Yago Bundgaard ”i høj grad” i sin tilgang til jobbet som rektor. Her skeler han til Immanuel Kant og Jürgen Habermas’ overvejelser om forholdet mellem individ og fællesskab og om, hvordan man skaber en fælles platform, når der ikke refereres til en fælles national baggrund.

Yago Bundgaard bliver kaldt en rektor med blik for de vigtige kulturmøder, der finder sted på et gymnasium med elever af mange forskellige nationaliteter. Dertil en mand, der har fokus på lektiecaféer og såkaldte spotkurser, hvor elever, der kun hænger på med det yderste af neglene og er i fare for at dumpe, får ekstra hjælp.

Selv vil Yago Bundgaard gerne være en rektor, der tager ansvar og altid har skolens og elevernes bedste for øje. Det har man ved at træffe beslutninger, der måske virker uortodokse, og som kan vække modstand på kort sigt, men som i et længere perspektiv bringer skolen videre, forklarer Yago Bund- gaard med også den konkrete sag i tankerne.

Det er kun godt halvandet år siden, Yago Bundgaard blev rektor på Langkaer Gymnasium. Før det havde han to år som vicerektor samme sted i bagagen samt flere års erfaring med både undervisning og ledelse fra andre arbejdspladser. Siden han fik titlen cand.mag. i 2000, har han arbejdet som lærer på både VUC Sønderjylland, Kolding Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium og Odder Gymnasium, hvor han desuden var pædagogisk leder. Han har også fungeret som projektleder for e-learning ved virksomheden Key2Know, ligesom han i 2014 afsluttede en master i offentlig ledelse.

Glæden ved undervisning har han ikke fra fremmede. Yago Bundgaard, der er født i 1972, voksede op i Stjær vest for Aarhus med en dansk far, der underviste på Viby Gymnasium, og en spansk mor, der stadig er lektor i spansk ved Aarhus Universitet. I dag bor Yago Bundgaard i Stavtrup ved det sydvestlige Aarhus, er gift og har tre børn. I fritiden er han kasserer i den lokale bordtennisklub, hvor han også gerne selv snupper et spil eller to.