Rundt i dag

85 Underdirektør, cand.oceon. Anders Henrik Dahl, Kongens Lyngby, blev student fra Århus Akademi i 1943 og opnåede cand.oceon.-graden i 1951. Samme år fandt han ansættelse som sekretær i Dansk Arbejdsgiverforenings Statistiske Afdeling, hvor han virkede, indtil han i 1958 blev fuldmægtig. Tre år senere blev han kontorchef og var derefter underdirektør frem til pensioneringen i 1987. Anders Henrik Dahl blev æresmedlem af Dansk Statistisk Forening samme år.

80 Direktør, cand.jur. Frederik Teisen, Hellerup, blev student fra Ordrup Gymnasium i 1947 og stod med sin juridiske embedseksamen i 1953. Fra dette år og elleve år frem var han ansat i Nye Danske, hvorefter han fra 1964 og frem til 1992 var direktør i Forenede Gruppeliv. Derefter og frem til pensioneringen i 1998 var han konsulent for S.B. Aktuar-Rådgivning. Frederik Tei­sen var medlem af Ligningskommissionen/Skatteankenævnet i Gentofte fra 1966 til 1994, heraf som formand fra 1975 til 1994.Han var desuden medlem af bestyrelsen for Civilingeniør Otto Kierulffs Fond fra 1977, for den Raben-Levetzauske Fond fra 1994 og for Garderhøjfondens Nævn fra 1995. Endvidere var han i begyndelsen af 1980erne formand for den konservative vælgerforening i Gentofte og beklædte flere andre tillidsposter, blandt andet som lokalformand for Ældre Sagen i Gentofte fra 1995 til 2000 og som formand for Ældrerådet, også i Gentofte, fra 1999.

60 Pædagog Bodil Bork, Struer, er født i Sevel Sogn og blev færdiguddannet fra Diakonhøjskolen i Århus i 1972. Derefter startede hun på halv tid som sekretær i KFUM og KFUK og havde senere forskellige vikarjob. Hun arbejdede i en periode på knap seks år på et plejehjem i Bøvlingbjerg. Bodil Bork har nu været pædagog på et hjem for udviklingshæmmede i Struer de sidste 21 år og går på efterløn den 1. november i år. Bodil Bork er gift med Torkild Bork.