Prøv avisen

Rundt i dag

70 Civilingeniør og organist Hans Thomas Eriksen, der oprindeligt er uddannet som civilingeniør, tog i 1975 organisteksamen som privatist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som elev af Finn Viderø. Hans Thomas Eriksen har fra sit 15. år fungeret som organist ved Bringstrup og Sigersted Kirker fra 1955 til 1970, har været konstitueret ved Trinitatis Kirke i København fra 1971 til 1972 og har siden 1977 virket ved Sct. Andreas Kirke i København som efterfølger for sin lærer, Finn Viderø. Det er i tidens løb blevet til mange koncerter, ikke kun i Sct. Andreas Kirke, men også i Polen, Sydafrika og på Cuba. Hans Thomas Eriksen er medudgiver af "Festskrift til Finn Viderø" i 1986 og modtog i 2003 Dronningens fortjenstmedalje for 50 års tjeneste som organist i den danske folkekirke. Som civilingeniør med speciale i køleteknik har han siden 1968 især virket inden for levnedsmiddelindustrien og de sidste mange år specielt inden for bryggeriindustrien gennem ansættelse i forskellige rådgivende ingeniørfirmaer, senest Alectia A/S. Arbejdsopgaverne har medført kortere eller længere ophold i mere end 50 lande i alle verdensdele. Hans Thomas Eriksen har i en periode været forelæser på Danske Køledage og har skrevet en del artikler om køletekniske emner.

70 Gadedigteren Christian Kronman stod i en årrække hver lørdag og fremsagde egne og andres digte ved foden af Rundetårn i København, og selvom han stadig digter, er han i stigende grad blevet betaget af den mundtlige fortælling. Evnen til at være fortæller lige her og nu bruger han blandt andet på Assistens Kirkegård på Nørrebro, hvor han fortæller om de mange digtere, der ligger begravet netop der. Oprindelig er Christian Kronman uddannet journalist, men gennem mange år har han levet som forfatter og historiefortæller. Derudover har han arbejdet som researcher for Den Kongelige Ballet, da Frank Andersen var balletmester. Christian Kronman har også hjulpet bag kulisserne i Frank Andersens aktuelle genopsætning af Bournonvilles sidste ballet, "Fra Sibirien til Moskva", som netop er sat op i Tbilisi i Georgien.

70 Landsdommer Hans Martin Blinkenberg, Helsingør, blev efter juridisk embedseksamen i 1967 ansat i Justitsministeriet. Han var i en periode udstationeret til Retten i Silkeborg og har tillige været anklager hos Statsadvokaten for Sjælland. Hans Martin Blinkenberg underviste i elleve år fra 1967 ved Københavns Universitet, de sidste tre år som lektor. I 1978 blev han udnævnt til dommer i Københavns Byret og i 1986 til dommer i Østre Landsret, hvor han siden 1997 har været retsformand. Hans Blinkenberg har varetaget formandsposter ved flere nævn, blandt andet Landstandlægenævnet, og han var i en årrække medlem af redaktionen for Ugeskrift for Retsvæsen. Fødselaren er desuden historieinteresseret, og han holder meget af at rejse med sin svenske hustru Ewa, der er tandlæge.

60Lars Seeberg er født i Sønderborg. I 1976 tog han eksamen som mag.art. i litteraturvidenskab ved Odense Universitet og uddannede sig efterfølgende ved Yale School of Drama ved Yale University. Han var ansat som dramaturg på Odense Teater, lærer på Skuespillerskolen ved Odense Teater og generalsekretær for Århus Festuge, før han i 2000 blev sekretariatschef for H.C. Andersen Sekretariater. Den succesrige teatermand blev for alvor landskendt, da han som generalsekretær for HCA-Fonden, der stod for fejringen af H.C. Andersen i 2005, havde hovedansvaret for, at budgettet blev overskredet med et tocifret millionbeløb. Seeberg fik dog ros for sit store engagement for at give feståret et højt kunstnerisk niveau og give fejringen af den verdenskendte digter en international og mindeværdig dimension. Han producerede desuden tv frem til 1991. Lars Seeberg har endvidere beklædt en lang række poster i internationale teaterråd og -bestyrelser.