Prøv avisen

Rundt i dag

95 Tidligere grosserer, forfatter Henrik Haubroe tog en fireårig handelsuddannelse og drog efterfølgende til udlandet i tre år for at lære sprog. I 1939 blev han sekretær for skibsreder A.P. Møller og 1942 sendt med den transsibiriske jernbane til Manila i Philippinerne for at få frigivet rederiets internerede skibe. Senere fik Henrik Haubroe ansættelse i et danskejet firma i Bombay i Indien og fik her til opgave at starte eget handelshus i Madras i Sydindien. Men ved krigens slutning gik turen over London og derfra hjem. I 1949 oprettede han sit eget firma, ArSima, der udarbejdede et katalog med personlige værnemidler til industrien. Firmaet blev solgt i 2003. Henrik Haubroe har i 25 år været medlem af EU-Kommissionens udvalg for standardisering af sikkerhedsudstyr i EU. På herregården Nørre Vosborg i Vestjylland har han endvidere sammen med sin hustru haft en stor avlsbesætning af New Fo-rest-ponyer og danske varmblodsheste. Herregården åbnede i 1983 for rundvisninger, fik koncertsal i laden, restaurationskøkken i kalvestalden og cafeteria i borgen, og mange foreninger har holdt deres årlige arrangementer her. I 2004 overtog fonden Realdania herregården, som i 2007 genåbnede efter en restaurering. Henrik Haubroe udgav i 2007 "Mit eventyr som deltids herremand på Nørre Wosborg" på Dyrehavens Forlag, og endnu et erindringsbind er under udarbejdelse.

80 Cand.theol., cand.psych., tidligere skoledirektør Villy Christensen, Lemvig, er født og opvokset på et husmandssted i Humlum Sogn i et stærkt kirkeligt miljø præget af Indre Mission. Det lå i kortene, at man søgte sin fremtid ved landbruget, men Villy Christensen blev en mønsterbryder med skolegang i købstaden Struer og senere lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium i 1951. Herefter fulgte otte år i hovedstadsområdet med lærerjob i Tårnby Kommune, og efter et studieophold i USA blev han cand.theol. i 1956 og cand.psych. i 1959 og dernæst seminarieadjunkt i syv år i Nørre Nissum. I 1966 blev Villy Christensen skoledirektør i Frederikshavn, og det skulle blive til 31 år i Nordjylland. Politisk arbejde kom til at fylde meget, idet han i 1970 blev indvalgt i Frederikshavn Byråd for Socialdemokratiet og straks valgt til borgmester. Efter 16 år på denne post fulgte 12 år som medlem af Nordjyllands Amtsråd. I årenes løb blev det herudover til mange tillidsposter, blandt andet som medlem af flere menighedsråd, af Religionslærerforeningens bestyrelse, af hovedbestyrelsen for KFUM-spejderne, af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad, Frederikshavns Avis og Nordjyske, formand for Teknisk Skoleforening, Kommuneforeningen for Nordjyllands Amt samt Naturplanlægningsselskabet i den midt- og nordjyske region. Som pensionist vendte Villy Christensen tilbage til Vestjylland og bor nu sammen med fru Hanne i Nørlem ved Lemvig. Sammen har de fire børn og ti børnebørn. Villy Christensen er aktiv i det lokale kirkelige, kulturelle og politiske liv, blandt andet som medlem af Lemvig Provstiudvalg og formand for Lemvig Ældreråd.

50 Journalist og kommunikationsrådgiver Poul Struve Nielsen, Trekroner, Roskilde, er redaktør for Kirkens Korshærs blad, Korshæren, og organisationens hjemmeside, hvor han forsøger at samle opbakning bag Kirkens Korshærs arbejde, som går ud på at hjælpe samfundets udstødte, ensomme, psykisk syge, misbrugere og andre. Han har arbejdet i 12 år med forholdene i udviklingslandene, blandt andet fem år som mediekoordinator i Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT), og har også arbejdet i Udenrigsministeriet og det daværende Danidas Informationskontor. Han har haft bestyrelsesposter i Dansk Journalistforbunds kommunikationsgruppe og i foreningen U-landsnyt.dk, som han var med til at stifte og stadig er bestyrelsesmedlem i. Desuden er han talsmænd for pendlerne i Trekroner.