Rundt i dag

105Signe Højer, Silkeborg, kom til Silkeborg i 1949, hvor hun etablerede børnetøjsforretning i Nygade. Denne drev hun indtil omkring 1980, hvor hun flyttede i en nybygget lejlighed også i Nygade, og hvor hun stadig bor.

Signe Højer er kendt af mange generationer og er et særdeles godt kendt ansigt i gadebilledet såvel som i sognekirken, Silkeborg Kirke.

Signe Højer er en afholdt, aktiv og gæstfri dame, og dagen fejres med venner og familie med hjemmebag i hjemmet i Nygade.

70Redaktør, skolekonsulent, læsepædagog og forfatter Flemming Lundahl, Hørsholm er student fra Nakskov i 1959. Han er lærer fra Emdrupborg i 1963 og blev efter videreuddannelse på Danmarks Lærerhøjskole skolekonsulent i Gladsaxe fra 1968 for blandt andet pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde, dansk og orienteringsfagene. Han var desuden redaktør af Læsepædagogen i over 30 år og medredaktør på U-information i 15 år, ligesom han har været forlagskonsulent på Munksgaard og Alinea.

Flemming Lundahl har virket som censor ved lærereksamenen og er en flittig skribent, debattør og kronikør i mange pædagogiske tidsskrifter og dagblade. Han har undervist i mange sammenhænge på amtscentraler, seminarier samt skolevæsener over hele landet.

Endvidere er Flemming Lundahl forfatter til cirka 100 titler samt redaktør og medforfatter af over 800 bøger og av-titler på en lang række forlag, hvoraf Alinea er det seneste og største.