Rundt i dag

70Direktør, forhenværende folketingsmedlem Hans Strunge, Kolding, har i næsten hele sit arbejdsliv været engageret i fagbevægelsen, cooperationen og politik.

Allerede som 16-årig blev han ansat som elev i det daværende Post- og Telegrafvæsen, hvor han som 21-årig kom i bestyrelsen for ungdomsafdelingen af Dansk Post- og Telegrafforening. Han var en af de unge frontfigurer i kampen for etatsassistenters lønvilkår. Fra 1974 til 1985 var han foreningsformand for denne organisation. Det faglige og politiske engagement fik han fra sin far, Søren Sørensen, der i 1950?erne var kasserer i en midtjysk lokalafdeling af Dansk Arbejdsmands Forbund og sad i kommunalbestyrelsen i Linå Kommune.

Hans Strunge var desuden formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (guldsnorene) fra 1977 til 1986.

Efter en kortere periode som kredspostmester ved Nørrebro Postkontor, hvor han samtidig var formand for de offentligt ansattes indkøbsforening, Forbrugsforeningen af 1886, blev han forretningsfører for denne forening. I perioden 1987 til 1990 sad han i Folketinget valgt af Socialdemokraterne i Helsingør-kredsen.

Som pensionist siden 2000 bruger han tid på filosofiske og demokratiske studier og nyder golfens og bridgens gode egenskaber.

70Poul Foss Michelsen kom i 1963 til A/S Regnecentralen, hvor han startede som systemkonsulent. I 1977 blev han direktør for Regnecentralens samlede servicebureauvirksomhed. Poul Foss Michelsen blev i 1982 medejer af og bestyrelsesmedlem i BakConsult Gruppen.

Poul Michelsen har gennem årene været engageret i en række tillidshverv, blandt andet som medlem af Rotary International i 37 år, counsellor for udenlandske udvekslingsstudenter og præsident i Odense Rotary Klub.