Prøv avisen

Rundt i dag

90 Provst emer. Christian Benjamin Karstoft, Kruså, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1950, og samme år blev han dansk præsti Tarp i Sydslesvig, og få dage før jul blev han ordineret i Helligåndskirken i Flensborg. Siden blev han førstepræst og provst i Dansk Kirke i Sydslesvig og præst i Helligåndskirkens danske menighed i juli 1979. Her virkede han frem til afskeden i april 1993 var dog konstituret frem til 31. august.

Christan Karstoft var medlem af Kirkerådet 1964-1968, formand for foreningen Norden, Sydslesvig-afdeling 1964-1988 og medlem af landsstyrelsen 1977-1991. Han er stadig medlem af bestyrelsen. Han var tillige medlem af Kirkeligt Samfunds styrelse 1981-2002.

Efter pensioneringen har Christian Karstoft i 1995 udgivet en stærkt forøget udgave af Salmer på dansk og tysk fra 1974 med oversættelser af danske salmer til tysksprogede gæster ved danske kirkelige handlinger, og nu foreligger endnu ny udgave med over 160 salmer. Han har også bidraget til oversættelse af Kirchenlieder von N.F.S. Grundtvig fra 1983. Efter henvendelse fra et seminar på Kölns Universitet i 1987 til Københavns Universitet påbegyndte han arbejde med en videnskabelig udgivelse af Grundtvig-værker på tysk og nåede i 2010 til færdiggørelsen af trebindsværket N.F.S. Grundtvig: Schriften in Auswahl med Grundtvig-Werkstatt bag oversættelse af de poetiske dele.

Det Sydslesvig-Norden, han søsatte i 1952, blev Danmarks næststørste lokalafdeling, så Svensk-Norden tildelte i 1978 Christan Karstoft medaljen För Nordisk Gärning. Som kronen på værket oprettede Nordisk Ministerråd 1997 i Flensborg et Nordisk Informationskontor.

Christian Karstofts interesse for historie, ikke mindst Sydslesvigs stednavne, førte til udgivelse af skrifter som Flurnamen der Gemeinden Jübek und Schuby i 2003 og Danmark dejligst vang og vænge. Om Tyre Danebod i 2004 og kapitler om diverse historiske emner på dansk og tysk i flere kommunalt udgivne Dorf-Chroniker i Sydslesvig samt allerede i 1994 den selvbiografiske Mellem, drøm og minde i Haderslev Stiftsbog.

Christian Kartoft blev ridder af Dannebrog i 1979 og ridder af 1. grad af Dannebrog i 1993.

70 Pastor emer. Heike Friis, Tønder, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1968 med en guldmedaljebelønnet afhandling om præmisserne for forskningen i Israels historie. I løbet af 1970erne var hun ansat som henholdsvis kandidatstipendiat og seniorstipendiat og som koordinator ved Det Danske Bibelselskabs oversættelsesprojekt 1975-1976.

Heike Friis arbejdede i første halvdel af 1980erne som adjunkt ved Hasle Seminarium, hvorefter hun blev ansat som sognepræst ved Sjælør Kirke, hvorfra hun gik på pension med udgangen af 2003.

Heike Friis var kursusleder i teologi ved Folkeuniversitetet i København 1976-1986, formand for bestyrelsen for Skoleinstitutionen Sjælør og har virket som censor ved de teologiske fakulteter, ligesom hun har været med til at oprette Folkekirkens Skoletjeneste. Fra 1992-1995 var hun tillige bestyrelsesmedlem i Benediktegården (Børnegårdene Ved Industrikvarteret I Valby).