Prøv avisen

Rundt i dag

85 Anne Marie Christoffersen, Svendborg, kom som ung pige på handelsskole, lærte efter realeksamen tysk og engelsk korrespondance og blev uddannet i Brandts Boghandel. Senere fulgte en årrække i Magasins Boghandel. Sammen med sin nu afdøde mand, Arne Christoffersen, flyttede hun til Assens, hvor familien blandt andet vil huskes for den store indsats for de blå pigespejdere. Senere drev parret lædervarebutik i Kattesund i Svendborg. Siden 1960'erne har Anne Marie Christoffersen boet i Troense, hvor hun i mange år har taget del i lokalsamfundet med kulturhistorisk studiekreds i Bregninge Præstegård og i foredragsrækken i sognehuset. Hun har haft stor glæde af både Teaterforeningen og mange koncertaftenener.

75 Forhenværende folke- tingsmedlem Svend Taanquist, Nordborg, er uddannet tekniker på Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Højskole. I mange år var han ansat som laboratoriemester på Danfoss på fødeøen Als, indtil han blev politiker på fuldtid. Svend Taanquist havde i mange år siddet i Nordborgs Byråd og Sønderjyllands Amtsråd for Socialdemokratiet. Han blev i 1977 valgt ind i Folketinget, og i hele sin periode som folkevalgt gjorde han sig først og fremmest bemærket inden for socialpolitikken. Pensionisttilværelsen bruger han blandt andet på frivilligt socialt arbejde, især for Kirkens Korshær.

60 Provst Peter Holm, Frederiksberg, blev student i 1965 og teologisk kandidat i 1972. I 1974 blev Peter Holm ansat som adjunkt ved Herning Seminarium, en stilling han bestred indtil 1981, hvor han blev sognepræst i Skt. Lukas Kirke på Frederiksberg. I 1997 blev han tillige provst for Frederiksberg Provsti.

60 Professor, dr.phil. Michael Herslund, Frederiksberg, blev efter at have modtaget en guldmedalje for sit speciale om fransk grammatik 1972 ansat som adjunkt på Københavns Universitet. Han blev lektor samme sted og havde sit virke på Københavns Universitet indtil 1988, kun afbrudt af en toårig periode på Universitetet i Trondheim. I 1987 kom han til Handelshøjskolen, hvor han blev professor ved det Erhvervssproglige Fakultet. Han har efterfølgende opbygget Centret for Europaforskning, hvis kerne er et forskningsprojekt, der beskæftiger sig med europæisk integration og forskellighed ud fra kulturelle, politiske og juridiske aspekter. Om en uge åbner han sommeruniversitetet i Øresundsregionen, som han har været primus motor for. Emnet er europaforskning.