Prøv avisen

Rundt i dag

80Direktør Mogens Weihrauch, Aalborg, kom efter realeksamen i lære ved C.W.S. Svineslagterier og Herning Svineslageri. Efterfølgende blev han disponent i firmaet William, Madsen & Co. og på Thisted Andelsslagteri, inden han blev prokurist på Skive Andelssslagteri i 1960. Tre år efter blev han underdirektør på Andelssvineslagteriet og to år efter administrerende direktør. Fra 1970-1977 blev Mogens Weihrauch administrerende direktør i Danish Crown Slagterierne og fra 1977-1985 var han koncernchef for De Danske Kølehuse. Mogens Weihrauch har siddet i flere bestyrelser, blandt andet kan nævnes Royal Greenland, Den Gamle Fabrik og Viking Honning.

70Fhv. brandchef Niels Kristoffersen kom til Gentofte Brandvæsen i 1967, Han blev vicebrandchef i 1971 og var efterfølgende brandchef i næsten 20 år. Niels Kristoffersen var med til at stifte Dansk Råd for Genoplivning og har været aktiv i forhold til bedre uddannelse af personalet. Niels Kristoffersen har været med i styregruppen for det relativt nyoprettede Hjertestopregister, som har til formål at registrere og forbedre indsatsen for de personer, der rammes af hjertestop. Senest er han også gået ind i debatten om at indføre et nyt moderne radiosystem for det samlede beredskab. Niels Kristoffersen arbejdede ved Gentofte Brandvæsen i næsten 40 år. Undervejs arbejdede han konstant for et mere effektivt beredskab.

60Direktør Frederik Christian Schydt, Charlottenlund, blev student fra Skt. Jørgens Gymnasium og efterfølgende cand.jur. fra Københavns Universitet. Herefter blev han ansat i Justitsministeriet, først som ministersekretær og siden som politifuldmægtig og kontorchef. I 1986 blev han direktør for Direktoratet for Udlændinge. Her blev han involveret i tamilsagen som den, der skulle udføre justitsministerens beslutning om stop for familiesammenføring. Frederik Christian Schydt flyttede efterfølgende til Indenrigsministerietet, hvor han blev afdelingschef, inden han i 1996 blev udnævnt til direktør for Beredskabsstyrelsen. Her har han idag ansvaret for statens beredskab, som også skal koordinere det civile beredskab og sikre et velfungerende samarbejde mellem det statslige og det kommunale redningsberedskab.

60Guldsmed og smykkekunstner Anette Kræn, Odense, fik sit svendebrev i 1966, hvorefter hun fortsatte på Guldsmedehøjskolen i København og tog på studierejser blandt andet til Tyskland og Schweiz for at hente inspiration. I midten af 1970'erne åbnede hun eget værksted og butik i Odense. I dag har Anette Kræn atelier og værksted i sit hjem ved Otterup på Fyn og butik i det indre Odense. De fleste smykker laver hun på bestilling, og det er afgørende for hende, at smykket passer til personen. Derfor giver hun sig tid til at tale med kunden, før det færdige resultat foreligger. Anette Kræn har blandt andet designet smykker til både dronning Mar-grethe og kronprinsesse Mary. Hun har desuden udstillet på en lang række udstillinger i ind- og udland og er i øjeblikket aktuel med en udstilling på Kunstindustrimuseet i København, hvor hun udstiller 30 armbånd.

60Administrerende direktør, civilingeniør Nils Marstrand, Frederiksberg, er direktør i Marstrand innovation A/S, hvor han med sine medarbejdere er i fuld gang med udviklingen af en ny generation af avancerede planlægnings- og simuleringssystemer. Han har virket som rådgiver for en lang række virksomheder og var indstifter og indehaver af PMSIM Systems. Nils Marstrand har været idemand bag og ledet udviklingen af avancerede it-systemer inden for produktion og forsyningskæder. Han er medlem af BA Copenhagen og en række bestyrelser blandt andet Datapro, Rehfeld Partners, Langebæk Logistik og Dansk Rationaliseringsforening.