Prøv avisen

Rundt i dag

90Professor, dr.phil. Niels Hofman-Bang, København, blev civilingeniør i 1940 og derefter ansat som videnskabelig assistent ved Kemisk Laboratorium på Den Polytekniske Læreanstalt. Tre år efter sin eksamen modtog han universitetets guldmedalje, og i 1952 blev han dr.phil. Efter en ansættelse på Nordiske Kabel- og Traadfabrikkers Metallaboratorium vendte han tilbage til Polyteknisk Læreanstalt, hvor han blev ansat som amanuensis, siden lektor, og fra 1960 til 1980 professor. Niels Hofman-Bang har haft mange tillidsposter. Han har blandt andet været formand for Selskabet for Analytisk Kemi, medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Historisk Kemi. Desuden har han været medlem af Folkeuniversitetets programudvalg og siddet i bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum.

85Fhv. programredaktør Eva Rée, Ålsgårde, begyndte sin journalistiske karriere i 1942 på Vestkysten, hvor hendes far, tidligere fiskeriminister Knud Rée, var chefredaktør. Senere, i 1944, kom hun til Berlingske Aftenavis og i 1945 til B.T. I 1947 blev Eva Rée ansat ved Danmarks Radios Reportageafdeling, og i 1961 blev hun, som den første kvinde, programredaktør i aktualitets- og oplysningsafdelingen, hvor hun blev kendt for sit sociale engagement. Siden blev hun programredaktør i radioens nyheds- og aktualitetsafdeling og desuden sektionsleder for afdelingens Indvandrerredaktion. Hun forlod DR for 11 år siden. Eva Rée har produceret adskillige reportager og socialt prægede features for radioen samt dokumentarfilmen "Bag de ens facader" fra 1962. Desuden har hun arbejdet politisk, idet hun sad i Folketinget for Venstre fra 1966 til 1971.

50Diakon, koordinator Birger Storgaard Rask, Egtved, blev uddannet fra Diakonhøjskolen i Århus i 1980 og efterfølgende ansat på Kirkens Korshærs Varmestue i Århus, hvor han var i tre år. Derefter gennemgik han en plejeruddannelse på to år for så at virke som souschef på Blå Kors Behandlingshjem i Christiansfeld i et år. Dernæst gik turen til Færøerne, hvor Birger Storgaard Rask arbejdede to år på Landssygehuset i Tórshavn. Tilbage i Danmark blev han leder af det social- psykiatriske center Vinkelgård i Egtved, hvor han var i 13 år. De seneste tre år har Birger Storgaard Larsen været psykiatrikoordinator i Billund Kommune. Desuden er han medlem af bestyrelsen for opholdsstedet "Hebo" i Christiansfeld.