Rundt i dag

90Karen Bertelsen, Viby J.

70 Pastor emer. Birgitte Aniela Maria Andreasen, Frederiksberg, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1973 og fik samme år en stilling som hjælpepræst ved Ansgar Kirke i Aalborg. Et par år efter kom hun til Sions Kirke i København som residerende kapellan, hvor hun virkede, indtil hun i sommeren 1979 kom til en lignende stilling i Herfølge. Herfra gik Birgitte Andreasen på pension i 2007.

70 Pastor emer. BentOlav Mølby Nielsen, Bramming, blev i 1985 cand.theol. fra Aarhus Universitet. To år efter kom han til Bramming Sogn som hjælpepræst. han gik på pension i juli 2008.

70 Skuespiller Lene Vasegaard, København, er uddannet fra Det Kongelige Teaters Elevskole, da den stadig eksisterede, i 1964. Efter fire år valgte hun at blive freelancer-skuespiller, og hun har således aldrig været fast tilknyttet noget teater, men spillet sine roller på små og store teatre i hele Danmark.

Lene Vasegaard har ud over selv at stå på scenen også instrueret andre skuespillere, og dertil har hun beskæftiget sig som oplæser, hvor Leonora Christines ”Jammersminde” ofte er på menuen.

En af hendes største succeser var med monologen ”Den kønneste pige i Amherst” om den amerikanske poet Emily Dickinson, som hun fremførte i beyndelsen af 1980'erne på CafeTeatret. Man har også kunnet opleve Lene Vasegaard på film og tv - ikke sjældent i mindre roller som eksempelvis danselærer og mor til Sofie Gråbøl i ”Nikolaj og Julie”.

Lige nu er hun, med henblik på en dramatisering, i fuld sving med at redigere en større samling breve fra 1828-1842 mellem vor nationalskjald H.C. Andersen og embedsmanden Edvard Collin, der nok var kritisk over for H.C. Andersen, men samtidig også hjalp ham med mange praktiske gøremål, som for eksempel i pengesager og i forhandlinger med forlæggere og bogtrykkere.

Når dette projekt er afsluttet, er det meningen, at hun vil gå i gang med et stykke, hvor to skuespillere skal fokusere på parscener fra Shakespeares skuespil.

50 Cand.theol. og pastor Anne-Birgitte Zoga, Brøndby Strand, er daglig leder af Folkekirkens Skoletjeneste i Rødovre-Hvidovre Provsti. Hun er opvokset i Sønderborg og kandidat fra Københavns Universitet 1993. I studietiden sad hun blandt andet i bestyrelsen for KFUK's Hovedforening og havde studiejob som sognemedhjælper på Vesterbro.

Anne-Birgitte Zoga fik sit første præsteembede ved Kristkirken på Vesterbro i København i 1994, og senere virkede hun også ved Mariakirken og Absalons Kirke i samme bydel. I 1997 blev hun forlagsredaktør på Religionspædagogisk Center og skulle styre den nye forlagsprofil, Religionspædagogisk Forlag og siden også forlaget Alfa. I denne funktion var hun del af det nordiske forlagssamarbejde. Desuden var hun i en periode del af ledelsen på Religionspædagogisk Center. 1997-2000 var hun også religionspædagogisk konsulent for præsterne i Københavns Stift.

På samme tid blev Anne-Birgitte Zoga medlem af kirkeudvalget på Statens Pædagogiske Forsøgscenter/Ungdomsbyen. Her var hun med til at udvikle spirerne til det, der blev til de folkekirkelige skoletjenester. Efter en del år bag skrivebordet trak præstearbejdet igen, og hun blev ansat i et vikariat ved Frederiksberg Kirke. Så kaldte en nyoprettet folkekirkelig skoletjeneste i Helsingør og Anne-Birgitte Zoga blev ansat som leder af Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør og siden Fredensborg og som religionspædagogisk konsulent for lærere og præster i Helsingør Kommune.

Da denne skoletjeneste var veletableret, søgte hun nye udfordringer tættere på hjemmet og blev ansat til at etablere Folkekirkens Skoletjeneste i Rødovre-Hvidovre Provsti, hvor hun nu arbejder med at udvikle og afvikle undervisningsprojekter og kurser for skoler og kirker i Rødovre og Hvidovre kommuner.

Anne-Birgitte Zoga varetager, så ofte som det er muligt, gudstjenester i provstiets kirker og er desuden menighedsrådsformand i Avedøre Kirke. Hun bor i Brøndby Strand sammen med sin ægtefælle og sine to sønner på 12 og 17.