Prøv avisen

Rundt i dag

Foto: iris

90Tidligere overlæge Jacob Christensen, København, havde i mange år sit virke på Horsens Centralsygehus, hvor han arbejdede som speciallæge i biokemi.

Han var i 1969 en af medstifterne af Kristeligt Folkeparti, og han blev desuden kendt landet over som en meget hård modstander af abort. Nogle år senere, efter en intern strid i Kristeligt Folkeparti, skiftede han over til Centrumdemokraterne, hvor han i flere år havde sæde i partiets hovedbestyrelse.

Jacob Christensen har også gjort sig bemærket som kunstner med skulpturer, malerier og akvareller, og han har derudover også skrevet romaner. Han var i en årrække formand på Europahøjskolen på Møn, hvor han lagde et stort arbejde i at fremme forståelsen for den europæiske integration. Siden havde han sit virke som underviser på flere andre højskoler.

85Pastor emer. Holger Nielsen Madsen, Alberta, Canada, er født i Inverness i British Columbia i Canada. Han var arbejdede som tømrermester og bygmester indtil 1958, hvor han påbegyndte en BA på Dana College i Nebraska, USA, der blev fuldført i 1961. Dernæst tog han en master of divinity degree i 1964 på Luther Theological Seminary i Saskatchewan i Canada.

Holger Nielsen Madsen virkede i årene 1964-1968 som præst ved Christ Lutheran Church i Terrace, British Columbia, inden han kom til Mount Oliver Lutheran Church i Sherwood Park, Alberta. Derefter virkede han i Ansgar Kirke i Edmonton indtil 1986, hvor han kom til St. John Lutheran Church, Sherwood Park og virkede der frem til 1992.

Siden arbejdede han som forsikringsagent hos Home & Vehicle Insurance.

70Direktør, malermester Peter Gade, Malmö, er uddannet maler og har arbejdet som selvstændig, siden han fik sit svendebrev. Efter små 50 års erfaring i håndværksbranchen er han fortsat erhvervsaktiv og driver firmaer i Rødovre, der beskæftiger sig med håndværk, glatførebekæmpelse og ejendomsservice.

Peter Gade er logebroder i Odd Fellow Ordenen og med-lem af Rotary. Siden 2007 har han og ægtefællen boet i Malmö. Peter Gade har to børn og to børnebørn. Fødselsdagen fejres med reception på firmaadressen i Rødovre og ved en privat fest på lørdag.

70Tidligere reklamejuridisk chef Marianne Pittelkow, Dragør, var blot den anden medarbejder, der blev ansat på TV 2. Det skete i 1987, hvor TV Syd startede som forsøg med reklamefjernsyn. Alt skulle bygges op fra bunden, starten gik i lejede lokaler på Kultorvet i Odense, og Pittelkow var fra den spæde start med til at udvikle Danmarks dengang nye landsdækkende tv-station.

Marianne Pittelkow har gennem årene beklædt en række forskellige stillinger i TV 2, men ét ansvarsområde havde hun dog gennem alle årene: at de reklamer og sponsorater, som TV 2 udsendte, var lovlige på alle platforme. Det blev til i alt 23 år i TV 2 med titeler som kontrolchef, vicedirektør i stationens reklameselskab og endelig til sidst chef for den reklamejuridiske afdeling, efter at reklameselskabet og TV 2 Danmark fusionerede.

Siden Marianne Pittelkow gik på pension, har hun blandt andet lagt tid og energi i frivilligt arbejde, herunder i GoldBizz, som er en organisation for erfarne kommunikations- og marketingfolk, men også i Grevindens Venner under Dannerhuset. Desuden bruger hun tid på familien og ikke mindst de to børnebørn.

50Sognepræst Eva Aarestrup Christophersen, Frederikshavn, blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 2004, og efter at have været provstivikar i Frederikshavn i første halvdel af 2006 har hun haft en lang række stillinger som konstitueret sognepræst, herunder i Elling og Brønderslev Sogne, som sogne- og sygehuspræst i Bistrup Sogn og i Biersted Sogn. Seneste vikariat var i Hals i sidste år, og fra den 1. september til den 30. november i år skal hun være i Løkken Sogn.Hun har tillige været præst i Nordnorge i to år.

Eva Aarestrup Christophersen, der også er uddannet skovarbejder, har desuden i en del år været guide eller turleder i Grønland.

50Teolog Hannah Lie, Frederikssund, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1996.