Rundt i dag

80 Pensioneret gymna- stik- og svømmelærer Rigmor Sandberg, Brøndby Strand, har været og er stadig en ivrig fortaler for, at der bliver plads til mere idræt og især svømning i skolerne, ligesom hun gerne så, at der blev undervist i livredning. Rigmor Sandberg nyder nu sit otium sammen med sin mand gennem 57 år.

75 Arkitekt, professor Jørgen Kastholm, Herlev, har tegnet en del enfamiliehuse, men kendes først og fremmest som møbelarkitekt af den modernistiske skole. De fleste af hans arbejder af stål og læder vækker international opsigt for en sjælden materialefornemmelse med fine detaljer. For dette elegante internationele formsprog har han modtaget en lang række overvejende udenlandske udmærkelser. Nævnes kan: Gute Industriform Pris, Hannover, 1972, Eimu Award, Milano, 1991 og Design Center Pris i en næsten ubrudt række hvert år fra 1974 til 1987 med en enkelt undtagelse i 1982. Han tog afgang fra Skolen for Boligindretning i 1958 og fra Den Grafiske Højskole i 1961. Han har haft egen tegnestue siden 1961, først med fokus på enfamiliehusene og møbeldesignet. I 1975 blev han docent ved Bergishe Universität, Tyskland, og professor samme sted året efter. Hans møbelkunst ses på permanente udstillinger på blandt andet Louvre i paris, Museo de Arte i Brasilien og Kunststofmuseum i Düsseldorf.

70 Godsejer, kammer- herre og hofjægermester på Frederiksdal Jon Krabbe overtog det historiske lollandske gods efter sin far i 1975 og har med det som base sat sine spor i det organisatoriske Danmark som Tolvmandsforeningernes formand, præsident for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og bestyrelsesmedlem i afledte foretagender. Han er på 27. år stadig medlem af Daniscos bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Det Classenske Fideicommis, der med Dronningen som protektor blandt andet ejer godserne Corselitze med landbrugsskolen Næsbygård, Arresødal, Fuglsang og Priorskov. Desuden er han som formand primus motor i hjertebarnet, viden- og erhvervsforetagendet Grønt Center i Holeby, hvor han kan se alle sine ideelle tanker blive udlevet. Der er stadig nok at tage fat på. Bestyrelsesarbejdet tager 50 timer om ugen, men levner også tid til familielivet med den musiske viv, dansk-franske Christine, og de fem voksne børn – samt til med mellemrum at bistå ved hoffet, når fornemme udlændinge skal ledsages. Formen holdes ved lige med tennis flere gange om ugen hele året, om vinteren suppleret med vinterbadning og skiløb i Norge.

70 Billedhugger Lise Ring, København, gik på Kunstakademiet 1961-1967 hos professor Mogens Bøggild og debuterede i 1970. Hun har regelmæssigt deltaget i navnlig gruppeudstillinger i Danmark og Italien. I begyndelsen af 1980'erne var hun daglig leder af den skandinaviske forening i Rom, og flere legater, blandt andet dronning Ingrids romerske, har bragt hende til den italienske hovedstad og andre steder i Italien, hvor hun har arbejdet med de italienske billedhuggere. I slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne var hun i to omgange formand for Billedkunstnernes Forbund, og hun har også været formand for Nordisk Kunstforbund og Dansk Billedhuggersamfund. Desuden har hun siddet i flere udvalg og bestyrelser. I 1996-2002 var hun desuden medlem af Akademiet for de skønne Kunster, og i 2000 blev hun formand for Kvindelige Kunstneres Samfund.

60 Gårdejer, tidligere fol- ketingsmedlem Kaj Kragkær Larsen, Øster Vrå, tog en landbrugsuddannelse, gik på højskole og var i landbrugspraktik i USA, inden han i 1972 vendte tilbage til Danmark for at overtage sit hjem Ledet ved Frederikshavn. Siden har han erhvervet flere ejendomme og driver i dag et landbrug på 700 hektar med grise og fedekvæg. I 1972 blev Kaj Kragkær Larsen valgt til Folketinget for Fremskridtspartiet, hvor han sad en enkelt periode. 1975-1997 var han vurderingsformand for den offentlige vurdering i Frederikshavn. Han var medlem af bestyrelsen for Landboforeningen i Frederikshavn 1982-1990, og i 1994 blev han valgt til bestyrelsen for Danish Crown. I perioden 1996-2000 var han tillige formand for Tulip International. I dag er han medlem af bestyrelsen for Danske Slagterier, Tulip & Hatting KS og formand for Frysehusfirmaet AgriNordcold.

40 Illustrator Jens Koudahl. Det er ikke kun læsere af dagbladet Information, der i snart et år har kunnet le af Jens Koudahls tegninger. Han har også illustreret i diverse magasiner og prydet adskillige bogforsider og cd-covere. Man har kunnet se nye tendenser, der grænser til det abstrakte maleri, men for det meste er hans streg realistisk og grotesk. Han er, som satirikere må være, en god læser. Han kan læse situationer og er ikke sen til at spidde både finker på tv, opstyltede kunstnere, narsisistiske designere, eftersnakkende politikere, uforståelige videnskabsmænd eller oversminkede duller på café. Man kan kende en Jens Koudahl-tegning på lang afstand. Som en fjerdedel af designerkollektivet Spild af Tid Aps, der har banet mange nye veje inden for dansk design de sidste fem år, er han også skaber af musikvideoer og animationsfilm, scenografi og musik. Han er både trommeslager, mundharpenist, scratcher og sanger i kaktus-orkestret Bazookahosen.