Prøv avisen

Rundt i dag

100 Fhv. landsarkivar, dr.phil. Harald Jørgensen, Frederiksberg, forsvarede i 1944 sin doktordisputats "Trykkefrihedsspørgsmålet i Danmark 1799-1848" og udgav i 2001 "25 år som pensionist". Mellem disse to bøger ligger et langt og alsidigt liv i arkivtjenesten, idet han dog allerførst var journalist ved Politiken og her efter eget udsagn lærte at skrive hurtigt. Efter en årrække ved Rigsarkivet, hvis første chef var hans farfar, den sønderjyske historiker A.D. Jørgensen, blev Harald Jørgensen i 1962 ansat som landsarkivar på Landsarkivet for Sjælland, der siden hans afgang i 1977 har haft tre andre chefer. Harald Jørgensen startede i 1956 bladet "Nordisk Arkivnyt" og havde både før og efter en imponerende produktion af bøger om dansk og specifikt sønderjysk historie. Han nåede også at beklæde en lang række bestyrelsesposter.