Rundt i dag

90
Forhenværende rektor Just Vange, Højbjerg, blev cand.mag. i matematik, fysik, kemi og astronomi i 1939. Han var i årene fra 1941 til 1968 ansat ved Marselisborg Gymnasium i Århus, det sidste år som konstitueret rektor, hvorefter han frem til 1980 var rektor for Risskov Amtsgymnasium.

I årene 1980 til 1983 var han konsulent ved Århus Amtskommune og censor ved Århus Teknikum frem til 1989. I perioden fra 1946 til 1961 var han formand for lærerrådet ved Marselisborg Gymnasium, og han sad i styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening i otte år fra 1944 til 1952, for Matematiklærerforeningen fra 1953 til 1958 og for Gymnasieskolernes Rektorforening fra 1974 til 1977.

Just Vange er medstifter af institutionen Kunst i Skolen, hvor han var forretningsfører i tiåret 1952 til 1962.

80
Pastor emerita Nelly Højlund, Risskov, er datter af proprietær Chresten Peter Højlund og Anna Margrethe Juul. Hun var niende barn ud af en søskendeflok på 13. Hun blev student fra Randers Statsskole i 1946 og i 1951 gift med civilingeniør Knud Peter Pedersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Parret var i slutningen af 1950erne ledere på Internationalt Studentercenter Hald. I 1964 blev hun højskolelærer ved Kalø Landboskole, og i 1967 kom hun til Ask Højskole. Fra 1973 til 1976 var hun kirkesanger. I 1976 blev hun cand.phil. i kristendomskundskab, og samme år fik hun tillægsuddannelsen og blev ordineret præst. Hun fik embede som sognepræst i Arninge-Tillitze Pastorat på Lolland i 1977, og fra 1979 til pensioneringen i 1994 var hun residerende kapellan i sognene Ebeltoft og Dråby.

Sammen med sin efterfølger indførte Nelly Højlund meditationsandagter. Hun var endvidere med til at starte Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Ebeltoft, og i 1999 deltog hun i opstarten af Mikkelsbakke Refugium på Mors.

70
Pastor emeritus, tidligere provst Werner Ussing, Helsingør, blev efter studentereksamen fra Øster Borgerdyd cand.theol. fra Københavns Universitet i 1962. Hans første ansættelse var som hjælpepræst ved Ålborg domkirke året efter.

I 1965 blev han kaldskapellan i Korsør, tog tillægseksamen i religionshistorie i 1967, blev residerende kapellan i 1968, og i 1973 kom han til Græsted som sognepræst et embede han holdt, indtil han gik på pension 30 år senere.
Werner Ussing fandt ud over en god kirkegang i de tre årtier en særlig glæde ved de sidste små ti år, hvor menigheden voksede som følge af flere unge kirkevante familiers tilflytning. Et børnetræf blev dannet: børnene passes i konfirmandstuen og kommer med til dåb og nadver efter et børnekorindslag. Fra starten af 1988 blev Werner Ussing tillige provst i Frederiksværk Provsti, og på nær 3 har han indsat samtlige de 22 nye præster, der er kommet til i hans tid. Werner Ussing har været med ved restaureringen af flere middelalderkirker i provstiet og har desuden holdt foredrag om bibelske emner.

Efter pensioneringen har han fået tid til at dyrke interessen for tysk sprog og litteratur, og han har endvidere på eget forlag i 1995 udgivet Ros og ris lignelsen om den uærlige godsforvalter 20 udlægninger.

60
Sygeplejelærer ­Susanne Rasch, Tølløse, arbejdede på Holbæk sygehus i 11 år, de 6 år som afdelingssygeplejerske på fødeafdelingen, før hun begyndte som lærer på sygeplejeskolen i Holbæk.

Sideløbende er det blevet til mange år som aktiv i kvindebevægelsen, Folkeuniversitetet og senest en kort tid som medlem af Tølløse kommunalbestyrelse for de Radikale. Ud over familien, der tæller tre børn og svigerbørn og fire børnebørn samt en travl brobygger-mand, er det, der har haft størst betydning de sygeplejestuderendes ve og vel, uddannelse og dannelse en omsorgstænkning, der favner det hele menneske, som for eksempel hos et af forbillederne Hildegard af Bingen. Der er reception på dagen i Vipperød Forsamlingshus mellem klokken 14 og 18.

40
Personalekonsulent Martin Lodahl, Braband, har de seneste tre år arbejdet i Kristelig Fagbevægelses Personaleafdeling med ansvar for uddannelse og kompetenceudvikling af Kristelig Fagbevægelses 700 medarbejdere. Det gør han ud fra en tro på, at alle mennesker indeholder et stort potentiale, og at uddannelse derfor handler om at opdage og udvikle sine kompetencer.

Han vil gerne have arbejdsdage, hvor der er plads til et grin og en god diskussion, som kan føre til andre løsninger end de forventede. Martin Lodahl har tidligere været a-kasse-konsulent i Kristelig A-kasse. Han er oprindelig læreruddannet og har været efterskolelærer på Hedemølle Efterskole. I flere år han været med til at arrangere aftenskole i kristendom i Århus. Fritiden går med social hygge med familie og venner og ferierejser, som helst skal omfatte en årlig skitur.