Prøv avisen

Rundt i dag

90Ambassadør Hans Severin Møller, Les Ulis, Frankrig, blev efter sin studentereksamen sekondløjtnant ved Gardehusarregimentet i 1939 og fik desuden en juridisk embedseksamen i 1945. Efter en toårig aspiranttid blev han i 1947 sekretær i Udenrigsministeriet og beklædte denne stilling frem til 1953, hvor han blev fuldmægtig. Efter fem år som ministersekretær blev Hans Severin Møller i 1958 ambassaderåd og chargé daffaires i Athen og efter endnu en tur rundt om Udenrigsministeriet, blev han i 1969 overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Prag. I midten af 1970erne virkede han som ambassadør under sydligere himmelstrøg, nemlig i Algier og i Tunis, men også i DDR fra 1976. Efter endnu to år i Udenrigsministeriet gik Hans Severin Møller på pension i 1988. Han har modtaget en lang række udenlandske ordener og er medstifter af The Eleni Nakou Foundation i London i 1990.

85Dyrlæge Carl Edvard Jørgensen, Bjerringbro, er født og vokset op i Staurby ved Middelfart. Efter endt uddannelse som dyrlæge på Den Kongelige Veterinær -og Landbohøjskole i København havde han egen dyrlægepraksis i Glæsborg på Djursland i 20 år. Carl Edvard Jørgensen flyttede derefter til Bjerringbro, hvor han arbejdede som kontrollerende dyrlæge på Danish Crowns svineslagteri til langt ud over almindelig pensionsalder. Han blev, nogle år efter at han havde mistet sin hustru gennem 40 år, gift med en kollega, og de ser hen til at fejre kobberbryllup senere på året. Carl Edvard Jørgensen har et godt helbred og holder sig frisk som aktiv rytter på sin islænderhest og ved svømning i Bjerringbros 80+ svømmeklub. Han er også aktiv i Bjerringbro Ys Mens klub. Sammen med sin hustru nyder han blomsterrigdommen i haverne i Bjerringbro og ved sommerhuset i Grenå, samt de naturoplevelser han får på de mange rideture ved Tange Sø og på deres ferieture i ind- og udland. Fødselsdagen fejres således på Madeira sammen med hustruen.

75Direktør Niels W. Holm, Hellerup, har beklædt flere tunge direktørposter i dansk erhvervsliv. Han var administrerende direktør for forsøgsanlægget Risø fra 1976 til 1981, administrerende direktør for Det Danske Stålvalseværk fra 1981 til 1985 og viceadministrerende koncerndirektør i Novo Nordisk fra 1985 til 1990. Niels W. Holm er civilingeniør og har senere fået en doktorgrad, fil.dr., fra Lunds Universitet i 1969. Gennem årene har en række bestyrelser og udvalg trukket på hans store arbejdskraft og viden. Posterne spænder så vidt som fra formand for bestyrelsen i Montana Møbler over formand for Energiministeriets Elspareråd til posten som formand for Danmarks Jordbrugsforskning fra 1997 til 2001 hans sidste store post.

70Grevinde Susanne Brockenhuus-Schack har arvet sit barndomshjem, herregården Vennerslund ved Guldborgsund, hvor hun bor sammen med sin mand, kammerherre Jens Brockenhuus-Schack. Et af parrets fire børn, Kim Brockenhuus-Schack, er nu medejer. Hendes mand var indtil i fjor tillige ejer af Gram Slot i Sønderjylland. Susanne Brockenhuus-Schack er født Grandjean og Vennerslund har været i slægten Grandjeans eje siden 1806. Hendes morfar var maleren Laurits Tuxen, og en stor samling af hans malerier, blandt andet et kæmpebillede af London ved dronning Victorias 60 års regeringsjubilæum, hænger side om side med Tuxens samtidige. Flere gange har Susanne Brockenhuus-Schack åbnet den smukke historiske hovedbygning for på den vis at skaffe penge til velgørende arbejde. Hun har endvidere i mange år været formand for Stadager Kirkes menighedsråd.

70Designer Jens Møller-Jensen, København, er oprindelig uddannet instrumentmager i 1955, men senere uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi med afgang i 1964. Siden er det blevet til designstudier i Italien, USA og England. Jens Møller-Jensen etablerede egen designvirksomhed i 1967 samtidig med, at han har været leder af Kunstakademiets Fællesværksteder i perioden fra 1965 til 1985. I årene fra 1972 til 1990 var han designkonsulent for DSB, og samme opgave havde han for Novo Nordisk fra 1989 til 2007. For Novo Nordisk var han desuden leder af Tænketanken, kaldet Drivhuset, i 1989. Jens Møller-Jensen har desuden arbejdet for Louis Poulsen fra 1963 og frem til sidste år, og otte af de lamper, han har designet, er stadig i produktion. Jens Møller-Jensens design er flere gange blevet belønnet, således med ID-prisen i 1984, 1990 og 1991. Desuden er han tildelt Dansk Designcenters Klassikerpris 1998 og Bindesbøll Medaillen 1999. Han er i dag medlem af fællestegnestuen Møller-Jensen Design, som ledes af sønnen Peter Møller-Jensen.

50Administrerende direktør Ida Sofie Jensen blev cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1984 og virkede derefter som fuldmægtig i Amtsrådsforeningen indtil 1987. Næste udfordring var som direktionssekretær på Bispebjerg Hospital fra 1988 til 1993, hvorefter hun blev kontorchef i Amtsrådsforeningen. Fra 1998 til 2004 var hun sygehusdirektør i Herlev og har siden da været administrerende direktør i Lægemiddelindustriforeningen, siden november 2007 tillige administrerende direktør i Dansk Lægemiddel Information. Da Ida Sofie Jensen i efteråret 2004 sagde ja til at løfte opgaven med at omstille Lægemiddelindustriforeningen fra rollen som den stille aktør til at være en moderne lobbyorganisation var og er ambitionen, at danskerne igen skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Med lige dele systematik, politisk indsigt, snusfornuft og medietæft er det lykkedes at sætte manglerne i det danske sundhedsvæsen højt på den politiske dagsorden. Hvad de færreste ved er, at det var rengøring på sygehuset i Herning efter skoletid og et halvårligt ophold som sygeplejer i London efter gymnasiet, der lagde grundstenene til en fundamental interesse for det danske sundhedsvæsens udvikling og åbnede øjnene hos den unge cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet for, at det danske sundhedsvæsen langtfra lever op til den standard, som man med rette kan forvente i et velfærdsland som Danmark. I de seneste år er en stadig større del af fritiden brugt på løbeture og konkurrenceløb i ind- og udland. Når der ikke lige trækkes i løbetøjet, bruges fritiden på familien samt ferier og rejser med ægtefællen Poul-Erik Daugaard Jensen og deres to børn. På ferierne bliver der altid uanset om turen går til sommerhuset i Nordjylland, skiløb i Norge eller besøg under varmere himmelstrøg også tid til at pleje interessen for moderne skønlitteratur. Der afholdes reception onsdag den 16. januar kl. 15 til 17 i Lægemiddelindustriforeningen, Strødamvej 50A, København Ø.

40Afdelingschef Poul Helgesen, Vejle, har været ansat i Kristelig Fagbevægelse siden 1994. Han begyndte som sagsbehandler i Kristelig Fagbevægelses Horsens-afdeling, senere blev han koordinator i Vejle afdeling og dernæst afdelingschef i Horsens. I 2001 skiftede han til sit nuværende job som afdelingschef for Kristelig Fagbevægelses afdeling i Århus. Han lægger vægt på, at alle kunder oplever en god service ved hver eneste henvendelse, og at hans medarbejdere kan sige, at de har en god arbejdsplads. Som motto har han: Mød dagen fra en positiv vinkel og med et godt humør. Poul Helgesen er oprindelig butiksassistent og har tidligere arbejdet 10 år i FDB/Coop og blandt andet været uddelerassistent i SuperBrugsen i Gedved. Han sidder i Lindved Skoles skolebestyrelse, og fritiden bruges blandt andet på at spille badminton.

navne@kristeligt-dagblad.dk