Prøv avisen

Rundt i dag

90Forfatter Ragnhild Agger, Århus, gik i landsbyskole, indtil hun blev konfirmeret og kom derefter ud at tjene, først på landet og derefter i en provinsby. Sidst i 1930erne blev hun kokkepige i københavnske herskabshjem. I 1940 blev hun gift og bosat i Århus, hvor hun stadig bor med sin mand. Ragnhild Agger fik to børn. Kærligheden til litteraturen bevirkede sammen med kvindefrigørelsen, at hun begyndte at skrive bøger. Som forfatter debuterede hun i 1971 med Pigen, der blev fulgt op to år efter af Pladser og i 1978 af Parret. Senere fulgte digtsamlingen Dagdigte, flere romaner samt novellesamlingen Vinden i poplerne fra 1992. Ragnhild Agger formåede at sætte sit præg på 1970ernes og 1980ernes realistiske prosa med sine intense og lyriske beskrivelser af livet i Danmark og af kvinders tanker, følelser og handlinger. Ragnhild Aggers hidtil sidste bog, Lyskrydset, blev udgivet sidste år.

85Teolog Rigmor Rønde Iversen, Knebel, blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1953.

70Journalist Ingeborg Brügger, København, er vokset op i et kunstnermiljø i Randers. Hendes mor, Ane Brügger, var maler og billedhugger og udviklede også den balinesiske batik-teknik til fremstilling af egentlig billedkunst. Batikken blev Ingeborg Brügger selv så grebet af, at hun begyndte at arbejde med den. Som ganske ung, i 1957, debuterede hun således på Den Frie Udstilling. I 1962 gik hun ind i journalistikken. To år senere blev hun ansat som journalist på Radioavisen som en af de første kvinder, der fik lov til at fungere som nyhedsoplæsere. I 1966 kom hun til Politiken og skrev om mode, forbrugerstof og ligestilling. I 1968 blev hun redaktionssekretær på ugebladet Hjemmet og derefter redaktionssekretær på Nyhedsmagasinet NB, der desværre hurtigt lukkede. Derefter var hun i en kortere periode på Berlingske Tidende, inden hun i 1971 blev ansat på Ekstra Bladet, hvor hun blev den første kvindelige redaktionssekretær og siden blev redaktør af kultur- og kroniksiden Vinduet i en årrække. I de sidste mange år på Ekstra Bladet har Ingeborg Brügger arbejdet som skrivende på et bredt felt mest koncentreret om kultur og samfund og større interview. Hun gik på pension i 2001.

70Læge Åge Johs. Ellehauge Hansen, Gram, er født i Brønderslev, men betragter sig som sønderjyde, da han har haft det meste af sin barndom i Gråsten. Fra Gråsten kom han på Herlufsholm Kostskole, hvorfra han blev student i 1957. Han læste medicin i Århus og blev læge i sommeren 1965. Efter to år på Svendborg Sygehus i en såkaldt rotationsstilling aftjente han sin værnepligt som læge for de danske FN-styrker DANCON 7 og DANCON 8. Arbejdspladsen var Infirmeriet i Nicosia på Cypern. I 1968 flyttede familien til Kiruna i Nordsverige, hvor han var et år på medicinsk afdeling og et år på kirurgisk afdeling. Efter et år i praksis i Rødding og som læge på kirurgisk afdeling i Varde gik turen atter nordpå til Kiruna, nu som industrilæge i Mineselskabet LKAB i jernminerne i Kiruna og siden ved stålvalseværket i Munkfors i Värmland. Det svenske eventyr afsluttedes i 1980, da familien vendte hjem til Sønderjylland, hvor Åge Johs. Ellehauge Hansen gik i praksis med Aage Vedsted Hansen i lægehuset i Gram. Sammen drev de praksis til 2006, da Åge Johs. Ellehauge Hansen solgte sin praksisdel efter 26 år som læge i Gram. Hans hustru, Ulla Bente Hornbæk Hansen, har som sekretær i lægehuset ydet en god indsats i det fælles arbejdsliv. Doktor Hansen er friluftsmenneske, tager med sønnerne på vandretur i de skandinaviske fjelde, ligesom børnebørnene tages med på oplevelser i naturen, fortrinsvis på kanoture samt ferie med hest og vogn i det jyske område.

60Pottemager Ejnar Paulsen, Svaneke, er uddannet i Danmark og Tyskland og har virket som leder og designer på Søholm og Eslau. Ejnar Paulsen har i flere end 30 år været selvstændig sammen med sin kone, Susanne Rasborg, først i Vedbæk, siden på Bornholm. Nu underviser han på Bornholms Erhvervsskole og er desuden KulturBornholms gesandt i Sverige. Han lægger endvidere plæne til den prestigefyldte kroketturnering Svanholm Cup, underholder i Gustav Wieds stil og spiller trompet i SwingBorn.

50Tidligere socialdemokratisk gruppeformand og finansordfører i Folketinget Jan Petersen trak sig ud af landspolitik sidste år. Efter en lang karriere i både fagbevægelsen og partiet trådte Jan Petersen ud af landspolitik ved valget den 13. november sidste år. Nu stiller han sig til rådighed, som man siger, for Socialdemokraterne ved det kommende kommunalvalg i 2009 i Norddjurs Kommune. Han kunne lave en Trøjborg altså blive borgmester, lige, som tidligere minister Jan Trøjborg blev borgmester i Horsens. Jan Petersen nåede ikke selv at blive minister, men skabte sig et ry for være nærmest usportsligt godt inde i tal. Foreløbig bruger Jan Petersen tiden på at undervise efterlønnere og afspadsere 17 års overarbejde i Folketinget. Han planlægger at lave foredrag om den særlige danske arbejdsmarkedspolitik og økonomiske politik. Jan Petersen er en socialdemokrat af den gamle skole, fra et arbejderhjem og med medlemskort til ungdomsorganisationen DSU som 16-årig. Senere blev han formand for DSU efter at have været aktiv i HK-Ungdom. Han er uddannet butiksleder i FDB. Jan Petersen har været på nært hold af og deltager i den socialdemokratiske historie. Han oplevede, da Svend Auken blev væltet som formand af Poul Nyrup Rasmussen i 1992, og da Poul Nyrup Rasmussen blev væltet som statsminister af Anders Fogh Rasmussen (V) i 2001. Der er fødselsdagsreception på Djurslands Museum i Grenaa på dagen, klokken 13 - 17.

40Sognepræst Erik Kelstrup, Ormslev, blev student i 1986 fra Viborg Amtsgymnasium, og i 1999 blev han cand.theol. fra Aarhus Universitet. Fire år senere erhvervede han sin ph.d-grad fra samme institution. Erik Kelstrup har siden 2003 virket som sognepræst i Ormslev-Kolt Pastorat. Fra 1992 til 1996 var han bestyrelsesmedlem i Studenterkredsen i Århus og virkede i samme periode som højskolelærer på Vestbirk Højskole og igen fra 1998 til 2002. I 2002 var han på et tre måneders studieophold på Yale University i USA. Erik Kelstrup har desuden udgivet Tro og teologi i 2001.