Prøv avisen

Rundt i dag

75Tidligere MF for Socialdemokratiet, lagtingssekretær Jacob Lindenskov blev valgt i lagtinget som 25-årig i 1958. Han var aktiv færøsk politiker til lagtingsvalget i 1994, da han ikke genopstillede. Som sådan er han nok den ældste nulevende politiker på Færøerne, fordi han har været med næsten lige siden hjemmestyreordningens indførelse i 1948. I 1958 blev han indvalgt i lagtinget og var medlem i to valgperioder. Han var lagtingssekretær fra 1958 til 1962 samt i enkelte senere perioder. Fra 1968 til 1979 var han medlem af Færøernes landsstyre som henholdsvis socialminister og industriminister. I 1970 blev han genvalgt indtil 1990, og efter lagtingsmedlemsperioden fra 1990 til 1994 genopstillede han ikke. Han var formand i Lagtingets sociale udvalg, da de tre grundlæggende sociale love, folkepensionen, invalide- og børneforsorgslovene blev gennemført for Færøerne, og ulykkesforsikringslovgivningen blev moderniseret, og han gennemførte loven om den færøske industrifond. Jacob Lindenskov var medlem af Folketinget i tre perioder mellem 1979 og 1993. Det var i hans regi som socialminister, at lov for Færøerne om dagpenge ved sygdom blev gennemført. Jacob Lindenskov har især været engageret med sociale gøremål; som bestyrelsesformand i revalideringsinstitutionen ALV i en årrække og i bestyrelsen for Torshavns Private plejehjem. Han er tillige formand i bestyrelsen for Blindeinstituttet og Heilbrigdi, Velbastaður, en behandlingsinstitution efter Minnesotamodellen. Blandt de sager, Lindenskov engagerede sig i som MF, var loven om erstatning til besættelsestidens ofre. Fra sine unge dage har Jacob Lindenskov været aktiv i afholdsorganisationen IOGT, medlem af hovedbestyrelsen i en årrække, medstifter og igangsætter af blandt andet håndboldkluben KYNDIL, og under elevtiden på Købmandskolen var han medstifter af den færøske ungdomsklub i IOGTs regi. Han har været på det nærmeste besjælet af avisprojekter blandt andre 14-dagsavisen Glaðus-trok, der udkom fra 1948 til 1984 og har været betydeligt aktiv bag den forhenværende socialdemokratiske avis Sosialurin, hvor han i sin tid var redaktør. I pensionstilværelsen bestrider han formandssædet i bestyrelsen for et kommunalt værested og sidder i ældrerådet i Torshavns kommune. Han har altid været flittig som skribent til festlige lejligheder i foreningsliv og og privat og har skrevet en bog om det gamle alderdomshjem på Færøerne fra 1935. Jacob Lindenskov blev i 1961 gift med Jóna, som kommer fra Fugla-fjørður, Færøerne. De har tre børn, fire børnebørn og to oldebørn. Jóna og Jacob Lindenskov holder fødselsdagen i London.