Prøv avisen

Rundt i dag

80Organist Clara Gabel, Grenaa, som er opvokset i Sandvig på Bornholm, tog i 1951 organisteksamen fra Det Kongeligee Danske Musikkonservatorium med Emilius Bangert som hovedfagslærer. Dette blev efterfulgt af kantoreksamen i 1952, hvorefter hun tog videregående studier i Paris hos Noëlie Pierront. Clara Gabel aflagde desuden eksamen som statsprøvet musikpædagog i klaver i 1960. Clara Gabel blev først ansat som organist ved Holme-Olstrup Kirke i 1957, hvorefter hun fik sit hovedvirke ved Grenaa Kirke i 1964, en stilling, hun beklædte i 32 år, indtil hun lod sig pensionere i 1996. Clara Gabel oprettede og var fra 1972 formand for Kirkemusikforeningen for Djursland.

80Arkitekt Vagn Frode Nielsen, Tórshavn, videreuddannede sig efter endt tømreruddannelse til arkitekt, og efter få års arbejde i det jyske gik turen i 1958 med kone og tre børn til Københavnsområdet. Vagn Frode Nielsen var blandt andet ansat på Preben Hansens og Poul Clausens tegnestuer. I 1965 rejse han til Færøerne med familien, og i Tórshavn blev han arkitektkonduktør på første etape af byggeriet af Færøernes Statshospital. Under dette toårige ophold tabte Vagn Frode Nielsen sit hjerte til Færøernes barske natur og den færøske folkesjæl, og efter en årrække tilbage i Nordsjælland blev Vagn Frode Nielsen i 1979 igen hentet til Tórshavn, denne gang i forbindelse med opførelsen af Nordens Hus. Opholdet, der var planlagt til at vare få måneder, medførte, at Vagn Frode Nielsen bosatte sig permanent i byen. Det seneste store arbejde omfatter, udover Færøernes hidtil største parcelhusudstykning, den smukke Hoyvíkar Kirke. Arbejdet i forbindelse med kirken var færdiggjort ved årsskiftet, hvor Vagn Frode Nielsen havde arbejdet som aktiv arkitekt i mere end et halvt århundrede. Fødselsdagen fejres i Nordsjælland med familien.

75Lensgreve Adam Knuth er især kendt som manden, der grundlagde Knuthenborg Safaripark på Lolland. Men det er de færreste, der ved, at safariparken i virkeligheden var et opgør med lensgrevens egen far. Adam Knuth overtog i 1970 Knuthenborg Gods efter sin far, Frederik Marcus Knuths, død. Året forinden havde den dengang 35-årige Adam Knuth trods faderens modvilje omdannet Knuthenborg Park fra botanisk have til safaripark. En safaripark, der i dag har flere hundrede tusinde besøgende om året. Adam Knuth har selv kaldt beslutningen om at lave safaripark sin første selvstændige, risikable beslutning. Det skete i et interview med Politiken for fem år siden, hvor han ikke lagde skjul på, at beslutningen ud over at blive en god forretning også var en måde for ham at distancere sig fra faderen, da denne som omtalt var imod at lave safaripark. At Adam Knuth havde brug for at lægge afstand fra faderen skyldes, at Frederik Marcus Knuth efter krigen i 1945 blev dømt og fængslet for at have være nazist. - Jeg har altid været bange for, at jeg havde et gen for også at blive nazist. Jeg bærer navnet, han er min far måske kunne jeg have arvet det. Derfor var det nok også så vigtigt for mig, at safariparken blev en succes. Han ville den ikke, men det ville jeg og det betød, at jeg ikke var som ham, lød det hudløst ærligt i et interview med Politiken. I dag sidder Adam Knuth stadig som formand for bestyrelsen bag Knuthenborg, mens sønnen, Christoffer Knuth, er administrerende direktør.

70Pastor emer. Jens Koefoed Bang, Vissenbjerg, blev student i 1957 og stod 12 år efter med en cand.theol.-eksamen fra Aarhus Universitet. I 1970 blev han residerende kapellan i Brabrand, og han kom i foråret 1978 til en lignende stilling i Vissenbjerg. Fra 1985 virkede han som sognepræst sammesteds.

60Lektor Karen Weidick, Rødovre, er student fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense fra 1967, men flyttede til København for at studere. I 1978 blev hun cand.mag. i engelsk og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Efter pædagogikum på Køge Gymnasium og vikariater i både gymnasiet og på VUC, blev hun i 1981 fastansat på VUC Vestvolden. Ved sammenlægningen af Københavns VUCer i 2003 blev hun ansat på VUC Hvidovre-Amager, hvor hun et af årene blev hædret som skolens mest populære lærer af kursisterne. Sammen med en kollega udgav Karen Weidick i 2003 bogen Crossroads, som er en tekstantologi med tilknyttede øvelser, der har til formål at opbygge og træne et godt ordforråd på engelsk.

navne@kristeligt-dagblad.dk