Rundt i morgen

75 Pensioneret seminarielektor Hans Fuglsang, Holbæk, blev kandidat fra Aarhus Universitet i 1964 og blev samme år både amanuensis på universitetet og hjælpepræst i Skåde. Tre år senere kom han til Holbæk Seminarium, hvor han virkede i en lang årrække, først som adjunkt og siden som lektor. Han blev pensioneret i 2004.

Hans Fuglsang har desuden fungeret som central studielektor i kristendomskundskab/religion, ligesom han har været formand for seminariernes religionslærerforening og for seminariesektionen i Dansk Magisterforening.

70 Lilian Kaasing Sørensen, Ryomgård, blev i 1999 teologisk kandidat fra Aarhus Universitet.

60 Seniorforsker, dr.phil. Knud Arne Jürgensen, København, er en af de helt store musik- og teaterhistoriske kapaciteter i Danmark. Han læste musik- og teatervidenskab ved Københavns Universitet fra 1975 og syv år frem, men havde forinden studeret klaver først hos Galina Werschenska og siden på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og netop kombinationen af forskning og musik har fulgt ham siden.

I to omgange i slutningen af 1980erne og midt i 1990erne var Knud Arne Jürgensen forskningsstipendiat med penge fra Carlsbergfondet. Arbejdet mundede ud i tre engelsksprogede monografier om den danske danser, koreograf og balletmester August Bournonville, som Jürgensen også siden har beskæftiget sig indgående med, hvilket hans anselige publikationsliste vidner om. En plancheudstilling på Det Kongelige Teater og en webudstilling om privatpersonen Bournonville er det også blevet til.

Men det har langtfra været Bournonville det hele. Da Knud Arne Jügensen i 1997 blev dr.phil., var det således på en musik- og teaterhistorisk afhandling om Verdis balletter, og han har desuden skrevet om Herman Bang og scenen, ligesom han var hovedredaktør og programforfatter, da H.C. Lumbyes samlede orkesterværker skulle indspilles. Knud Arne Jürgensen var også med til at udgive partituret til balletten Et folkesagn som Det Kongelige Biblioteks gave til Hendes Majestæt Dronningens 60-års-fødselsdag i 2000.

Jügensen var fra 1998 til 2010 leder af Dramatisk Bibliotek og desuden forskningsbibliotekar, seniorforsker og fagreferent i teatervidenskab og scenisk kunst. De seneste to år har han været freelancer, blandt andet på Teatermuseet i Hofteatret, hvor han for tiden arbejder på en stor monografi om teaterkritikeren Jens Kistrup, samt ved Det Danske Akademi i Rom. Her arbejder han på at udgive den italienske barokopera Il Valdemaro af neapolitaneren Domenico Sarro, et værk, der repræsenterer en af de tidligste operaer baseret på et skandinavisk emne.

Knud Arne Jürgensen har gæsteforelæst ved Københavns Universitet samt en mængde udenlandske universiteter, museer og teaterinstitutioner i USA, Østrig, Italien, Frankrig og Tyskland. Han har modtaget en række legater og hæderspriser, blandt andet Dronning Ingrids Romerske Legat med ophold på Det Danske Akademi i Rom, som han har fået tre gange.

50 Sognepræst Kirsten Birgitte Juul blev i 1999 teologisk kandidat fra Aarhus Universitet, hvorefter fulgte et par stillinger som konstitueret sognepræst. Siden 2003 har hun været sognepræst i Klovborg-Tyrsting og Nørre Snede-Hampen Pastorat.