Prøv avisen

Rundt i morgen

60 Frode Neergaard har i sin karriere og siden barndommen haft kårene for verdens fattige i blodet. Han er opvokset i en præstefamilie i Sdr. Felding, hvor ydre mission indgik i det daglige virke med besøg af partnere fra Tanzania, Indien og Nigeria.

Ved siden af geografistudiet blev der tid til at være medlem af RUCs konsistorium, og det internationale engagement udfoldedes blandt andet i antiapartheid-arbejdet og som bestyrelsesmedlem i Mellemfolkeligt Samvirke.

Som led i studierne opholdt Frode Neergaard sig i Mozambique, Mellemamerika og det sanktionsramte Sydafrika og arbejdede herefter som lærer i Slangerup og på Det Frie Gymnasium i Birkerød.

Den professionelle karriere har ført til længerevarende ophold med familien i udlandet. Først gik turen to år til Sierra Leone som ansat i FNs landbrugsorganisation, FAO. Herfra videre et år til det hungerhærgede Etiopien, hvorfra familien vendte hjem med sit tredje barn, en nyfødt etiopisk adoptivdatter.

I Udenrigstjenesten har karrieren udfoldet sig inden for udviklingssamarbejdet, både på Asiatisk Plads og i udlandet. I Kampala var han med til at opbygge et af Danmarks store udviklingsprogrammer, og Frode Neergaard var i tre år udsendt til Verdensbankens bestyrelse i Washington. I flere år har han været en af Udenrigsministeriets centrale medarbejdere i arbejdet med klimaproblemer i udviklingslandene og været en af Danmarks klimaforhandlere ved internationale FN-konferencer.

Aktuelt er Frode Neergaard udsendt som Danmarks repræsentant i OECDs Udviklingskomité, hvor han varetager posten som næstformand ved siden af souschefposten på den danske OECD-delegation i Paris.

Fødselsdagen fejres i Paris sammen med hustruen, Annelise, mens børnene må lykønske via Skype.