Prøv avisen

Rundt i morgen

50Universitetslektor, dr.fil. Cynthia M. Grund, Greve, er født i USA og uddannet som filosof fra Uppsala Universitet i Sverige og Tampere Universitet i Finland, hvorfra hun fik sin doktorgrad i 1997. Siden 1999 har hun været lektor i filosofi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun er chefredaktør og en af grundlæggerne af det internetbaserede videnskabelige tidsskrift JMM: The Journal of Music and Meaning, der har en international stab af medredaktører, hun er med i redaktionen af flere andre videnskabelige tidsskrifter, hun er formand for Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning, som hun er medstifter af, og hun er sekretær i Dansk Filosofisk Selskab. I nogle år, under ægtefællens udstationering i Washington, underviste hun i filosofi på flere universiteter omkring den amerikanske forbundshovedstad, og hun havde også en tid som gæsteforsker på Georgetown University. Hun er en habil pianist og giver gerne et nummer, når eksempler fra musikkens verden indgår i hendes foredrag om filosofiske emner. Des-uden er Cynthia M. Grund i sin fritid er et aktivt medlem af Rotary. Inden for filosofi på Syddansk Universitet har hun fået etableret en EU-sponseret lærerudveksling inden for Sokratesprogrammet med Tampere Universitet i Finland. Fødselsdagen fejres i Italien.