Prøv avisen

Rundt i morgen

70 Stats- og stiftsamt- mand Niels Bentsen, Roskilde, er født i København og blev cand.jur fra Københavns Universitet i 1960. Samme år blev han ansat i Undervisningsministeriet og i Indenrigsministeriet 1962, hvor han blev kontorchef i 1975. Han blev rigsombudsmand på Færøerne i 1981 og kommitteret i særlige beredskabsspørgsmål i Indenrigsministeriet 1988. Året efter blev han stiftamtmand over Roskilde Stift og statsamtmand i Statsamtet i Roskilde. Han var tillige advokatformand 1962-1963, sessionsleder i 1. Udskrivningskreds 1963-1972 og juridisk konsulent i foreningen Bymæssige Kommuner og Kommunernes landsforening 1963-1974. Han har desuden siddet i en lang række udvalg og bestyrelser, blandt andet som formand for Tandlægelovudvalget 1973-1976, og som medlem af bestyrelserne for Sjællands Kirkemusikskole, for Duebrødre Kloster, for Slagelse Gl. Kloster, for Roskilde Museumsforening og for Foreningen Vikingeskibsmuseets Venner. Han har også flere publikationer bag sig. Niels Bentsen har blandt andet modtaget ordenerne Kommandør af 1. grad af Dannebrog og Den Islandske Falk Storridder med Stjerne.

60 Teaterforlægger, borgmester Per Bødker Andersen, Kolding, er også født i Kolding og blev student i 1965. Han dyrkede teaterstudier i London 1965-1966 og blev forlagsleder i 1970. Han blev medlem af Kolding Byråd i 1974 og borgmester fra 1985. Desuden var han kredsformand i Socialdemokratiets Kolding-kreds 1970-1978 og medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1973-1984. I samme periode var han amtsformand i Vejle Amt. Han er næstformand for Billund Lufthavn A/S, formand for bestyrelsen for GIS Danmark A/S og Trekantens Affaldsselskab og desuden President of the Union of Baltic Cities. Han har også skrevet tekster og musik til viser og revy. Per Bødker Andersen har blandt andet modtaget ordenerne Ridder af Dannebrog, Hjemmeværnets Fortjensttegn og Den Kgl. Norske Fortjenstorden Ridder 1. kl. og er blevet tildelt Beredskabs-Forbundets Hæderstegn 2003.