Rundt i morgen

75 Forhenværende rektor Jacob Appel, Frederiksværk, der er gårdejersøn fra Askov, var indtil 1991 rektor for Vestre Borgerdydskole i København. Han blev cand.mag. i historie og gymnastik fra Københavns Universitet i 1957 og derefter adjunkt og senere lektor ved Frederiksberg Gymnasium. I 1969 blev han rektor for gymnasiet Vestre Borger-dydskole i Valby. Jacob Appel har været konsulent i historie for Direktoratet for Gymnasieskolerne, censor i historie ved universiteterne i København, Odense og Århus, og han var fra 1975 til 1998 censorformand. Derudover har han bl.a. været formand for Gymnasieskolernes Rektorforening og formand for Forsvarets Pædagogiske Råd. Jacob Appel har bl.a. skrevet "Vartov. Træk af den frie Menigheds Historie" fra 1995, "Pædagogikums Historie" fra 1997 og højskolebogen "Rødding-Askov" fra 2000. Jacob Appel var desuden i 1961 medforfatter til en bog om Luthers vej mod den evangeliske kristendom.

60 Musikanmelder Jan Jacoby, Frederiksberg, har de seneste 37 år været musikanmelder, først 14 år ved dagbladet Information og siden 1981 ved Politiken. Jan Jacoby studerede i 1960'erne musikvidenskab ved Københavns Universitet, hvor han siden underviste i nogle år. Jan Jacoby, der også i en årrække har arbejdet med radioprogrammer, har bl.a. været formand for Tonekunstudvalget under Statens Kunstfond, ligesom han har bidraget til Den Store Danske Encyklopædi og Gads Musikleksikon.

50 Væver Mary-Ann Hansen, Lyngby, har siden 1994 været tilknyttett Danmarks Designskole som lærer i tekstildesign og fagleder for Tekstilafdelingen. Mary-Ann Hansen, der etablerede eget værksted i 1976, har udstillet sine værker i bl.a. Japan, Tyskland, Sverige, Norge og museer i hele Danmark, og hun har skabt unikke tasker, bælter, tørklæder og gulvtæpper. Mary-Ann Hansen har bl.a. modtaget legater fra Statens Kunstfond og Ole Haslunds Kunstnerfond.