Prøv avisen

Rundt i morgen

90Landsretssagfører ­Johannes Ringgaard-Christensen, Skanderborg, er født i Skyum. Han blev student fra Rønde Gymnasium i 1938 og studerede derefter teologi i et år, men det blev i stedet juraen, der løb med interessen, og i 1947 kunne Johannes Ringgaard-Christensen kalde sig cand.jur. Fra dette år og frem til 1951 var han sagførerfuldmægtig i Viborg og blev derefter landsretssagfører. I 1978 fik han møderet for Højesteret. Han virkede som advokat i Viborg fra 1951 til 1972 og derefter 20 år i Skanderborg. Johannes Ring­gaard-Christensen var medlem af Viborg Byråd fra 1958 til 1972 og sad på borgmesterposten i Viborg fra 1962 til 1972.

60Arkitekt MAA ­Jørgen Toft Jessen, Haderslev, stammer fra en præstefamilie i Agerskov i Sønderjylland. Han tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1970, med restaurering som sit særlige område, og på dette felt har han især i Sønderjylland gennem mere end 30 år gjort en betydelig indsats. Hans første arbejdssted var hos kirkearkitekten Holger Jensen i København, og Jørgen Toft Jessen har siden dengang løst en række kirke- og præstegårdsopgaver. Som medarbejder hos Karsten Rønnow blev han imidlertid meget stærkt involveret i bevaring og restaurering af den gamle bydel i Haderslev, et arbejde han fortsatte som selvstændig og som indbragte Europa Nostra-udmærkelsen 1994. Hans andet betydelige arbejde er det igangværende bevaringsprojekt i brødremenighedsbyen Christiansfeld, et arbejde, der har ført til kontakt med andre herrnhutiske miljøer i Europa, og som endvidere har resulteret i et prægtigt bogværk om byen. Jørgen Toft Jessen er arkitekt for Haderslev domkirke og for refugiet og præstehøjskolen i Løgumkloster, ligesom han er rådgivende for danske byggerier i Sydslesvig. Han har haft ansvar for de såkaldte kommuneatlas i blandt andet Løgumkloster, Nibe og Skagen og er i den forbindelse stærkt aktiv omkring bevaring af de bygningsmæssige kulturværdier. I denne forbindelse er han forfatter til en del artikler, især om sønderjyske bygninger og bymiljøer. Samtidig er han kendt som en fortrinlig foredragsholder om disse emner. Det er således en flittig og stærkt engageret 60-årig, der dog allerede har fejret begivenheden sammen med sin ligeledes nyligt 60-årige hustru, Anne, og en stor flok af medarbejdere, familie og de næste generationer af børn og talrige børnebørn. Jørgen Toft Jessen er i meget høj grad knyttet til sin nære familie og sin omfattende kreds af venner, og hans arbejde, herunder de mange rejser, kombineres altid med sociale kontakter. Med sig har han altid den uundværlige skitseblok, i ledige stunder bliver det ofte til akvareller, og den kreative åre, som han har i arv fra sin morfar, har ført til et par selvstændige udstillinger i tidens løb. Der er åben reception på Harmonien i Haderslev på dagen fra klokken 15.

60Bankdirektør Knud Christensen, Holte, tog HD i regnskabsvæsen i 1974 og blev to år efter statsautoriseret revisor. Inden da havde han i nogle år i sidste halvdel af 1960erne været i Revisorinteressentselskabet i Holbæk og fra 1969 i Centralanstalten for Revision, hvor han fra 1979 blev medindehaver. Året efter blev han administrerende direktør for Amagerbanken. Knud Christensen har siddet på en lang række tillidsposter, blandt andet som formand for bestyrelsen for Bankernes EDB Central, i Finansrådet, i bestyrelsen for Pengeinstitutternes Betalingssystemer A/S og som formand for Amagerbankens Jubilæumslegat.