Prøv avisen

Rundt i morgen

80 Pastor emeritus, salmedigter Jørgen Michaelsen, Malling, der er født i Kastvraa i Sønderjylland, blev i 1944 student fra Haderslev Katedralskole. Efter at have taget teologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet i 1953 leverede han bidrag til tidsskriftet Heretica. Han fik sit første embede i 1955, hvor han blev hjælpepræst ved Christianskirken i København. Siden var han i nogle år præst i Hørsholm-Rungsted Sogne, inden han i 1961 vendte tilbage til Jylland som kaldskapellan i Års-Haubro Pastorat. De sidste 27 år inden sin pensionering i 1992 var Jørgen Michaelsen sognepræst i Øster og Vester Alling Sogne nord for Århus, fra 1974 tillige i Årslev og Hørning Sogne. Jørgen Michaelsen har udgivet en række salmehæfter, der i 1987 blev samlet i bogen "Ordets lys, 63 salmer" og seks år senere udkom "64 bibelske viser". Sammen med netop afdøde Morten Møbjerg udgav Jørgen Michaelsen i 2002 en gendigtning af Efraim Syrerens hymner med sine egne melodier til. Jørgen Michaelsen er repræsenteret i den nye salmebog med fire salmer.

70 Fhv. sognepræst Broder Wandahl, Århus, der er født i Jels i Sønderjylland, blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1965 og samme år ansat som kaldskapellan i Risskov. Han var tillige korshærspræst i Århus og præst ved Arresthuset i Århus. I 1970 blev han sognepræst, stadig i Risskov, men fra 1984 til sin pensionering i 2001 virkede han som sognepræst ved Domkirken i Århus. Efter sin afgang som sognepræst har Broder Wandahl fået mulighed for at efterkomme flere af de mange forespørgsler, der er på hans foredrag. Det er ofte et tilløbsstykke, når Broder Wandahl, der er kendt for sin fortælleglæde og humor, taler om kærlighed og om oplevelser fra sit lange virke korshærspræst, arresthuspræst, og sognepræst. Broder Wandahl flyttede efter sin afsked som præst ind i en ny andelsbolig i det nordlige Århus sammen med sin hustru gennem nu 46 år, Kirsten Wandahl.