Prøv avisen

Rundt i morgen

90Skovrider Jørgen Hvejsel Lassen, Fakse, er selv af skovrideræt, og efter at være blevet student på Herlufsholm i 1937 uddannede han sig syv år senere til forstkandidat. Jørgen Hvejsel Lassen begyndte som forstkandidat ved Sorø Akademi, inden han 12 år senere blev skovrider ved Vemmetofte Kloster i det midtsjællandske. Her virkede han indtil sin pensionering i 1989 og fra 1975 også som administrator. Han har gennem årene haft en række tillidshverv tilknyttet skovarbejdet. Også det kirkelige arbejde har optaget Jørgen Hvejsel Lassen. Han var en del år medlem af Vemmetofte sogneråd og menighedsråd og var fra 1970 til 1977 formand for sidstnævnte. Senest har han været medlem af Provstiudvalget for Tryggevælde Provsti i en 12-årig periode frem til 1993.

90Forhenværende borgmester Ivan Hansen, København, der i en menneskealder har været engageret i Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, har fået arbejderklassebevidstheden ind fra barnsben. Faderen var aktiv fagforeningsmand, og Ivan Hansen, som efter endt skolegang blev udlært som maskinarbejder i 1938, var allerede fra sit 15. år aktiv i Danmarks Kommunistiske Ungdom, DKU. Under Anden Verdenskrig deltog han aktivt i modstandsbevægelsen. Fra 1940 var han medlem af DKP og sad fra 1963 og 18 år frem i partiets centralkomite. Da han i årene 1978 til 1981 som folkevalgt stod i spidsen for magistratens femte afdeling i København med titel af miljøborgmester og fra 1981 til 1986 var medlem af Hovedstadsrådet, var han da også indvalgt for DKP. I 1990 var han medstifter af Kommunistisk Forum, som tre år senere blev til Kommunistisk Parti i Danmark. Han var i 10 år fællestillidsmand på B&W Motorfabrik og var i 1994 medstifter af foreningen B&Ws Venner. Fra 1971 til 1976 sad han i forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EF.

75Direktør Erik Frøkjær-Jensen, Vedbæk, har i mange år været med til at klæde danskerne på i cowboybukser, da han indgik en fast aftale med producenterne Wrangler og Levis om at aftage andensorterings cowboybukser til det danske marked. Gennem mange år har Erik Frøkjær-Jensen også drevet et stort hestestutteri med travheste, der har vundet præmier såvel på de hjemlige travbaner som ude i Europa. En kunstnerisk åre løber også i den hesteglade direktørs blod, hvilket blandt andet har givet sig udtryk i udstillinger på Den Frie af hans naturalistisk-impressionistiske billeder. Og i forbindelse med 70-års dagen udgiver han på eget forlag bogen Mine stunder ved staffeliet.

70Trompetist og orkesterleder Theis Jensen er født i København og begyndte i 1952 at spille med et amatørorkester og senere i 1950erne og 1960erne med klarinettisten Henrik Johansen og pianisten Adrian Bentzon. Fra 1963 til 1998 var han leder af Theis/Nye­gaard Jazzband, som senere blev til Theis Jazzband. Gennem årene har han spillet med en lang række amerikanske solister og turneret over det meste af verden. Han har indspillet plader med sit eget band og med Papa Bues band, og som sangsolist kan han høres på lpen Mand Mand.

60Chefredaktør og direktør Claus Sørensen, Kalundborg, var var en kort tid ved Post- og Telegrafvæsenet, inden han gik ind i journalistik. Claus Sørensen blev journalistelev på Vejle Amts Folkeblad og var derefter to år i flyvevåbnet i Værløse og Karup, som henholdsvis befalingsmand og flyvelederassistent. I 1971 blev han journalist på Dagbladet Vestkysten i Vojens, hvor han i årene, der fulgte, blev lokalredaktør på samme avis i Sønderborg og Grindsted. Fra 1991 var han udgaveredaktør på JydskeVestkysten og har siden 1998 fungeret som ansvarshavende chefredaktør på Kalundborg Folkeblad og direktør i udgiverselskabet A/S Medieselskabet Nordvestsjælland. Claus Sørensen er næstformand i Redaktørforeningen og medlem af bestyrelsen for Dagbladenes Bureau.