Prøv avisen

Rundt i morgen

80 Socialrådgiver Gerda Louw Larsen, København, var fra 1976 til 1981 formand for Københavns Borgerrepræsentation. Mens Gerda Louw Larsen læste på Danmarks Sociale Højskole sidst i 1950'erne, var hun politisk aktiv for Socialdemokratiet. Hun blev som nyuddannet socialrådgiver i 1961 ansat ved Mødrehjælpen og fire år senere i Københavns Kommunes Socialdirektorat. Efter at være blevet valgt ind i Borgerrepræsentationen i 1970 blev hun seks år senere den første kvindelige formand på Københavns Rådhus. Omkring 1990 var hun formand for programrådet i Danmarks Radio, hvor hun de næste fire år var bestyrelsesmedlem. Gerda Louw Larsen er blandt andet medforfatter til "Sociallovgivningens ABC", ligesom hun har bidraget med artikler til "Kvindens Hvem Hvad Hvor".