Prøv avisen

Rundt i morgen

85 Dommer Jørgen Harboe Folkmar, Højbjerg, blev cand.jur. i 1945 og siden dommerfuldmægtig i Århus. Fra 1958 til 1967 var han dommerfuldmægtig i Viborg. I 1967 blev han dommer i Århus Søndre Herredret, og fra 1969 til pensioneringen i 1990 var han dommer i Århus By- og Herredsret. Jørgen Harboe Folkmar har været censor ved Handelshøjskolerne og varetog bl.a. tillidsposter for Landvæsenskommissionen i Århus. Jørgen Folkmar har egentlig ikke fødselsdag i morgen, den 1. marts, men på datoen 29. februar, som kalenderen jo altså springer over i år.

75 Pastor emeritus Erling Jensen, Allerup ved Holbæk, er landmandssøn fra Pårup på Fyn. Som 19-årig fandt han ud af, at han ville være præst, og i 1961 afsluttede han med eksamen som teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Efter to embeder, et i Finderup og et i Toreby på Lolland, begyndte han en kirkesag i Sundby, hvor Sundkirken senere er blevet oprettet. I 1966 kom Erling Jensen til Butterup og Tuse Sogne, hvor han som sognepræst boede med familien i 27 år. Efter at være gået på pension deltager han i ældres vilkår i Holbæk Kommune og Y's Men's Club og KLF Kirke & Medier, som har optaget en stor del af Erling Jensens tid.