Prøv avisen
Portræt

Samfundsengageret præst og kristent medmenneske

Niels Nymann Eriksen blev sognepræst ved Apostelkirken i København i 2005. Han har også været indvandrerpræst og døbt adskillige nydanskere med muslimsk baggrund. – Foto: Petra Theibel Jacobsen

Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen har arbejdet hårdt for forsoningsarbejde, asylansøgeres forhold og forfulgte kristne. I dag fylder den populære sognepræst 50 år

At møde andre mennesker, at være lydhør og at være gæstfri er nøgleord for Niels Nymann Eriksen. Indvandrerpræsten ved Apostelkirken i København er kendt for at tage imod kristne med indvandrerbaggrund og føre dem ind i en menighed. I dag fylder den afholdte sognepræst ved Apostelkirken på Københavns Vesterbro 50 år.

Sognepræst Niels Nymann Eriksens bryder sig ikke om billedet af kirken, der ligger passivt på en bakketop uden for byen. Han ser den som integreret del af samfundet og derfor også som en kirke, der har pligt til at kæmpe for mennesker i nød, hvad enten det gælder indsatte i landets fængsler eller landets nytilkomne borgere.

Kristne er kaldet til samfundsansvar og engagement, mener Niels Nymann Eriksen, og går kampen for en asylansøger gennem politiske og offentlige kontorer som Flygtningenævnet, så skal præsten følge det spor. Det gør Niels Nymann Eriksen gerne som indvandrerpræst.

Niels Nymann Eriksen har gennem de senere år døbt en række asylansøgere med muslimsk baggrund. Han siger selv, at det kristne evangelium ikke må forholdes nogen gruppe i det danske samfund. Han lægger desuden vægt på, at processen omkring konvertion skal være omhyggelig og langvarig, så i Apostelkirken tager det gerne et år, før man bliver døbt.

Samtidig mener han, at vi som kristne og medmennesker i Danmark har et ansvar for de kristne og andre minoriteter, som mange steder i verden er udsat for forfølgelse. I 2007 rejste han til Irak for at stå for en konference om forsoning, som fandt sted i 2008 og igen i 2011. Målet var at arbejde for de kristnes beskyttelse i det irakiske samfund.

Han har i mange år arbejdet på værestedet Mødestedet på Vesterbro i København, hvor danskere og indvandrere kan møde hinanden. Han er i samme bydel dybt engageret i Café Exit, som han var med til at stifte i 2007 sammen med præsterne ved Vestre Fængsel og leder af Fangekoret Louise Adrian. Det gælder for ham om at lytte til indsatte og tidligere indsatte, som gerne vil sætte en ny kurs i deres liv uden kriminalitet og med et tilhørsforhold til kirken. For ikke så længe siden er han kommet tilbage fra en tremåneders orlov, hvor han har arbejdet med begrebet ”gæstfrihed” i et teologisk lys. Det fører nu til en række kurser på Folkeuniversitetet.

Niels Nymann Eriksen er født i Hornum ved Farsø, men er opvokset lidt tættere på storbyen, i Herlev lige uden for København. Hjemmet var en del af Indre Mission og derfor gik han både til gudstjeneste om søndagen og til møder i missionshuset. Derfor var det også naturligt for Niels Nymann Eriksen at læse teologi.

Han blev cand.theol. i 1995, men det var ikke umiddelbart præstegerningen, der kaldte på ham. Derimod fortsatte han de akademiske studier i filosoffen Søren Kierkegaard ved Cambridge University, som førte til en ph.d-afhandling om begrebet gentagelse hos Kierkegaard og Nietzsche. Niels Nymann Eriksen begyndte efter hjemkomsten til Danmark selv at gå i Apostelkirken, der dengang ikke havde samme multinationale profil som i dag, men som dog lå på samme teologiske linje som ham. I 2004 blev han opfordret af den tidligere præst ved Apostelkirken til at søge det ledige embede, og samtidig blev han Københavns første indvandrerpræst.

Nok er Niels Nymann Eriksen indvandrerpræst, men han er også sognepræst. Hver søndag er der gudstjeneste i Apostelkirken, hvor der kommer mellem 175 og 200 unge, studerende, midaldrende og børnefamilier, ligesom der møder omkring 60 med anden baggrund end dansk frem, først og fremmest fra Iran og Afghanistan. En af Niels Nymann Eriksens styrker er en meget livsnær forkyndelse, som når til alle målgrupper, fordi han taler ud fra sin egen kristne overbevisning og ind i andre menneskers samtid, ofte med overraskende vinkler, lyder det.

Niels Nymann Eriksen er også almindelig familiefar, gift med Mette, og sammen har de sønnerne Zakarias og Johan. De bor midt på Vesterbro tæt ved Apostelkirken, hvorfra Niels Nymann Eriksen ynder at bruge sine ben til transporten rundt i København, fordi det er så godt for eftertanken.