Prøv avisen

Skov i spidsen for ny naturfond

Leif Skov har bestyret Aage W. Jensen-fondene siden 1986. Hans mål er at givere danskere lettere adgang til naturen og mere viden om den. -- Foto: Scanpix.

Formanden for den ny Aage W. Jensens Naturfond håber, at naturen på længere sigt vil få lige så mange private støtter og beskyttere som kunsten og kulturlivet. Fonden selv lægger ud med at vie 650 millioner kroner til dansk natur

Beskyttelse og bevarelse af den danske natur er egentlig en offentlig opgave, men så længe stat, regioner (tidligere amterne) samt kommune ikke løser den opgave tilfredsstillende, må andre kræfter træde til.

Sådan lyder ræsonnementet bag den netop stiftede Aage W. Jensens Naturfond. En privat fond, der med en startkapital på over en halv milliard kroner står klar til at poste hundredvis af millioner i naturbeskyttelse.

I spidsen for fond og ræsonnement står bestyrelsesformand og advokat Leif Skov, der har arbejdet for Aage W. Jensen-fondene i mere end 20 år. Og selvom advokaten altså ikke altid er lige imponeret over det offentliges indsats på naturområdet, er dette ikke ensbetydende med, at han ikke vil samarbejde. Tværtimod.

– Det er jo sådan med det offentlige, at de må prioritere mellem flere vigtige opgaver. Derfor må erhvervslivet og private gå ind og hjælpe til. Og det gør vi hellere end gerne i samarbejde med både stat og regioner, siger Leif Skov.

Formanden håber, at flere vil følge eksemplet, så naturen ligesom kunsten og kulturlivet på længere sigt kan få lige så mange private støtter og beskyttere som kunsten og kulturen.

På det personlige plan går Leif Skov til naturen med stor interesse og som en glad amatør, lyder det fra advokat og bestyrelsesmedlem i Aage W. Jensens Naturfond, Sys Rovsing. Til gengæld er der intet amatøragtigt over hans tilgang til fondsarbejdet, understreger advokaten, der beskriver Leif Skov som en dreven formand, der står ved sine beslutninger og forstår at komme med klare udmeldinger.

Sådan lyder også beskeden fra nogle af fondens naturfaglige medarbejdere.

– Han er bestemt lydhør over for sagkundskaben, men han har samtidig ansvaret for økonomi og planlægning. Og det ansvar tager han alvorligt, derfor skærer han igennem, når det er nødvendigt, siger biolog Poul Hald-Mortensen.

Biologen peger samtidig på, at Skov med sin juridiske baggrund og evne til at skære igennem har gode forudsætninger for at navigere i det landskab af interesser, der melder sig på banen, når organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden og Dyrenes Beskyttelse skal enes.

– Og det er ikke en ukompliceret opgave, for der er mange stærke meninger og partsindlæg i det felt, lyder det fra Poul Hald-Mortensen.

Leif Skov er altså ikke mindst en fornuftens mand, der har styr på finanser og forhandlinger. Alligevel er det netop Skov, der står bag et af fondens i bogstaveligste forstand mest jordnære initiativer. Aage W. Jensens fonde har i løbet af de seneste år opkøbt større og mindre naturområder. Og her er det Skovs idé, at de forskellige naturorganisationer, der i stadig højere grad opererer fra konference- og kontorlokaler i byen, skal have mulighed for at komme tættere på den natur, de beskæftiger sig med. Leif Skov har så at sige sørget for, at organisationerne igen får jord under neglene.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk