Prøv avisen

Sognepræst uden for kategori

Sognepræst Flemming Pless holder årets nytårsprædiken i DR Kirken. – Foto: Christian Als.

Sognepræst Flemming Pless holder årets nytårsprædiken i DR Kirken men det er bestemt ikke det eneste, han har gang i

Det er næsten en umulig opgave at kategorisere sognepræst i Christians Kirken, Flemming Pless.

Han arrangerer menighedsture til Indien og Nepal, han skriver bøger og holder foredrag, og han står også gerne for at lede en havnerundfart til Københavns seværdigheder. Så er han fotograf og aktiv socialdemokrat og arbejder i øjeblikket på at udvikle Danmarks første kristne komedieserie, fordi mange af de nuværende programmer om kirke ofte er tørre og kedelige. Den næsten 52-årige Flemming Pless er en multifacetteret og alsidig person, der som regel har ild i meget på én gang.

Det vil også komme til udtryk i den prædiken, han skal holde som årets nytårspræst i DR Kirken. Barack Obamas valgsejr, rod på arbejdsbordet og i danskheden samt den anden termodynamiske lov er blot nogle af de emner, han vil runde undervejs.

Hans fremtoning i medierne som både præst og politiker medfører, at han ofte bliver kaldt både ballademager, spradebasse og moderne præst, men det hører med til at være en offentlig person, mener han. Sagen er, at Flemming Pless kan ikke lide at blive sat i bås, hvilket han fint afværger ved at involvere sig i rigtig mange ting på én gang. På trods af den lange liste af interesser og projekter er det dog præstegerningen, der kommer i første række. Modsat hvad mange måske tror, er han ifølge sig selv mere missionsk end, hvad godt er, og der er som regel en kobling til hans kristne tro, i det han foretager sig. Alligevel forsøger han på at være varsom med at pådutte andre sine egne meninger. Derfor kalder han sig også personlig kristen. Han er overbevist om, at hans tro udelukkende er et anliggende mellem ham og Vor Herre. Af samme grund har man aldrig kunnet finde Pless i et klassisk missionsfællesskab.

Flemming Pless er vokset op i hjertet af København og holder særligt af området omkring Helligåndskirken i Indre By. Han gik på Zahles Skole og Nørre Volds Kommuneskole og havde en mindre skolepause, indtil han tog sin studentereksamen, da han var i begyndelsen af 20erne.

Barndomshjemmet var alt andet end kirkeligt. Faren var socialistisk filmmand, og gennem ham mødte Pless en række af de store danske skuespillere som Poul Reichhardt. De gjorde naturligvis indtryk, men i baghovedet blev kristendommen ved med at banke på til stor overraskelse for den nærmeste familie. Ifølge Flemming Pless selv var det Vor Herre, der kaldte. Han blev blandt andet inspireret af de mange gode folk i Frelsens Hær, som arbejdede hårdt for at hjælpe andre.

Da han i begyndelsen af 1980erne studerede teologi ved Københavns Universitet, var det derfor med en helt klar overbevisning om at befinde sig det rette sted. Han blev færdig som teolog i 1987 og blev i 1988 ansat som præst ved Brorsons Kirke på Nørrebro i København. Her var han indtil 1994, hvor præsteembedet på Christanshavn blev ledigt. Her er der gennem tiden foregået en vældig masse, blandt andet af kulturel karakter. Skulle Flemming Pless være noget andet, kunne kulturminister være et bud. Andre interesser kommer dog også til i en lind strøm. Blandt de senest er en passion for matematik og fysik, der begyndte med en bog om primtal og fortsatte over i Einsteins relativitetsteori. Hvis der ellers var nogle overskydende timer i hverdagen, ville han gerne fordybe sig i matematikkens gåder på København Universitet. I den tid, der måtte være til overs, skriver sognepræsten på en bog om at være menneske på godt og ondt. Den seneste arbejds-titel er Beregner ny rute ligesom gpsen.

Hvor Flemming Pless egen rute fører hen, er ikke planlagt. Han genopstiller til Region Hovedstadens råd i november 2009, men ellers er hans mål på det nære plan at være en god far for sine tre børn.

schelde@kristeligt-dagblad.dk