Nyt medlem af Det Etiske Råd er forankret i historien og lokalsamfundet

Journalist Bolette Marie Kjær Jørgensens erfaring med kommunikation inden for miljø og sundhed har sikret hende en plads i Det Etiske Råd

Kristendommen fylder meget for journalist og nyt medlem af Det Etiske Råd Bolette Jørgensen, der er rundet af en grundtvigiansk tradition. - Privatfoto.
Kristendommen fylder meget for journalist og nyt medlem af Det Etiske Råd Bolette Jørgensen, der er rundet af en grundtvigiansk tradition. - Privatfoto. Foto: Privatfoto .

Det er med stor ydmyghed, at Bolette Marie Kjær Jørgensen den 18. marts indtræder i Det Etiske Råd. For som cand.mag. i historie og medievidenskab ved hun, at hun ikke besidder den samme fagspecifikke viden som de overlæger og professorer, der allerede sidder i rådet.

Det er da også andre ting, som flere folketingsmedlemmer fra Udvalget vedrørende Det Etiske Råd peger på som årsag til at vælge den 41-årige journalist ansat hos Vejen Kommune til posten. Særligt hendes formidlingsevner og erfaringer inden for kommunikation på områder som miljø og sundhed fremhæves som væsentlige faglige kvaliteter, der vil kunne gavne rådet.

I snart 17 år har Bolette Jørgensen arbejdet med kommunikation, og når en dygtig kommunikator som den afgående formand, Jacob Birkler, forlader Det Etiske Råd, har det været nærliggende at vælge en anden med erfaring på området.

Bolette Marie Kjær Jørgensen har for eksempel arbejdet ni år i Danmarks Radio som blandt andet morgenvært på DR Radio Syd og vært på P4-programmet ”Spørg om sundhed” med radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen. Derudover har hun været redaktør for Landbrug Syd, presseansvarlig i Socialstyrelsen og kommunikationsrådgiver i videnscentret Green Network, der forsøger at fremme bæredygtig udvikling hos virksomheder.

Derudover nævner flere politikere fra Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, at hendes profil passede godt til den køns- og alderssammensætning samt geografiske spredning, der bør være i rådet.

Bolette Jørgensen er født og opvokset i Sønderjylland, men bor i dag på landet på Vestfyn, og hun håber, at Det Etiske Råd kan drage nytte af den ”tavse viden” og ”menneskelige klogskab”, som findes i de mindre kommuner.

Det er vigtigt for hende at engagere sig i civilsamfundet og foreningslivet, og hun har tidligere siddet i menighedsrådet for Vissenbjerg Kirke på Vestfyn. Kristendommen fylder i det hele taget meget for Bolette Jørgensen, som er rundet af en grundtvigiansk tradition. Det er en vigtig del af familiens værdisæt, som hun også ønsker at give videre til sine fire børn.

Som historiker betyder det nemlig meget for hende at videregive de gode værdier til den næste generation, hvilket samfundet har en tendens til at glemme, mener hun.

”Vi er meget optaget af egne fortræffeligheder og tænker, at vi lever i den bedste tid, men vi glemmer tit, hvad vi står på skuldrene af,” siger hun.

Derfor er hendes ambition som medlem af Det Etiske Råd at forsøge at gøre det bedre på den næste generations vegne. Mere konkret nævner hun den moderne teknologi som et af de største etiske dilemmaer i vores tid.

Det gælder både aktiv dødshjælp og fostre, der bliver fravalgt, fordi teknologien gør det muligt. Hun vil ikke gøre sig til overdommer for, hvad der er rigtigt og forkert, men peger på det etisk betændte i, at normaliteten bliver mere og mere snæver.

Størstedelen af fritiden bruger Bolette Jørgensen sammen med sin familie og på at lave mad fra bunden. Når tiden tillader det, bliver det til museumsbesøg og rejser oftest til alverdens storbyer som modstykke til dagligdagen i Kådekilde på Vestfyn, hvor hun bor med sin mand og sine fire børn.