Prøv avisen
Portræt

Teolog med grundtvigsk baggrundsstråling

Ulla Morre Bidstrup brænder for folkekirken, som den ser ud i dag, siger en kollega. I dag fylder hun 50 år. - Foto: Lars Aarø/Fokus

Ulla Morre Bidstrup er grundtvigianer til benet og har brugt en stor del af sin karriere på arbejdet med formidlingen af kirkelige handlinger. I dag fylder hun 50 år

Ulla Morre Bidstrup faldt i den grundtvigske gryde som barn. Med en far, der var sognepræst, og en mor, der var lærer, lå det lige for, og derfor er det heller ingen overraskelse, at hun i dag er mangeårigt styrelsesmedlem af Grundtvigsk Forum, en paraplyorganisation for landets grundtvigske kredse. I dag fylder hun 50 år.

Selvom hun begyndte på litteraturstudiet i Aarhus i et forkølet oprør mod sin fars teologiske arv, måtte hun kapitulere og indse, at interessen hele tiden trak i den teologiske retning. Sognepræst blev hun, først i Ålsø, Hoed, Vejlby og Homå på Djursland og senere i Thorsager-Bregnet, også på Djursland. Men den mere teoretiske interesse for det pastoralteologiske var markant, og udgivelser, artikler og prædikenvejledninger førte til et lektorat i liturgik og kirkelige handlinger på Pastoralseminariet i Aarhus i 2006. Efter et par år holdt hun et studiesemester på Humboldt Universitet i Berlin, som med egne ord var en ”arbejdsmæssig kraftanstrengelse”. Det resulterede i den første ph.d.-afhandling i Danmark inden for det område, som altid har været hendes faglige hjertebarn, nemlig de kirkelige handlinger og den store berøringsflade til folkekirkens medlemmer, som de udgør. Afhandlingen fra 2011 blev året efter fulgt op af bogen ”I anledning af...” med tesen om, at de kirkelige handlinger ikke kun markerer overgange i forskellige livsfaser, men også skal ses som orienteringsritualer, hvor mennesker i afgørende øjeblikke i deres liv kommer for at orientere sig efter kristendommen.

I august 2014 fik hun kontor i Vartov, hvor hun er kommet hele sit liv. Da blev hun uddannelsesleder i det nyfusionerede Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og afdelingsleder på Pastoralseminariet i København. Arbejdet med at videregive glæden ved præstegerningen optager hende meget, og den grundtvigske baggrundsstråling viser sig i form af et engagement i højskole- og foredragsvirksomhed. Flere gange om året holder hun foredrag inden for det litterære, teologiske og kirkelige felt.

Ulla Morre Bidstrup er optaget af folkekirkens forhold og har deltaget i ministerielle udvalgsarbejder, både om oprettelsen af et folkekirkeligt videnscenter og senest i det regeringsnedsatte udvalg om en ny folkekirkelig struktur, hvor hun repræsenterede Den danske Præsteforening. Derudover er hun folkekirkens rådgiver i Det Lutherske Verdensforbund, hvor hun sidder sammen med tidligere biskop, Niels Henrik Arendt.

Hendes kærlighed til sit felt og til folkekirken gør hende til en vellidt underviser, der engagerer sig.

”Hun har en stor faglighed som teolog og er stærk i forhold til det uddannelsesfelt, hun sidder med. Hun holder simpelthen af folkekirken, som hun er vokset op med, og hører ikke til dem, der mener, at den skal laves fundamentalt om. Hun brænder for det kirkelige, der ikke er styret oppefra,” siger en kollega.

Det nye job og det forhold, at hendes mand, Peter Nejsum, blev sognepræst i Brønshøj i 2014, har betydet, at hun er ”under langsom udslusning” fra Aarhus for at bosætte sig på fuld tid i København. Men først skal de to døtre på 16 og 19 år være færdige med gymnasiet i Aarhus. Sønnen på 21 år læser filmvidenskab i København.

Når hun ikke vandrer op og ned ad gangene på Vartov, tager vandrestøvlerne hende helst over bjergene i Andalusien, hvor hun har et fritidshus i en landsby. Det er særligt kulturen og historien - og klimaet - der trækker familien til det spanske 4-5 gange om året.