Teolog med store visioner for erhvervslivet

Tommy Kjær Lassen, der fylder 40 år i morgen, er en utraditionel teolog. Den tidligere præst er kritisk over for folkekirken, og så forsøger han at forene teologi og erhvervslivet, så de kan lære af hinanden

Tommy Kjær Lassen har været præst ved Taasinge Frimenighed og vil ikke udelukke, at han en dag vender tilbage til et præsteembede. –
Tommy Kjær Lassen har været præst ved Taasinge Frimenighed og vil ikke udelukke, at han en dag vender tilbage til et præsteembede. –. Foto: Brian Rasmussen.

Der manglede noget på den første uddannelse, Tommy Kjær Lassen kastede sig over. Fagene på erhvervsøkonomi på Handelshøjskolen, som det hed dengang, var for overfladiske og manglede dybde. Derfor skiftede han bøgerne om økonomi ud med Paulus og Kierkegaard på teologistudiet. Men interessen for erhvervslivet blev hængende sammen med et ønske om at få de to verdener til at lære af hinanden.

LÆS OGSÅ: Teologer vil hjælpe erhvervslivet

Interessen for teologi og kristendom kom ikke ud af det blå for Tommy Kjær Lassen, der fylder 40 år i morgen. Han kommer fra et missionsk hjem med en far, der i mange år var leder af Sømandsmissionen i Fredericia. Selv var han kirkelig ungdomsleder, og tro og kirkegang fyldte naturligt meget i barndomshjemmet. Efter teologistudiet blev han ansat som præst ved Taasinge Frimenighed, men der manglede noget.

En utilfredshed med måden, kirken håndterer forkyndelse på, førte Tommy Kjær Lassen tilbage til erhvervslivet. Ikke for at komme væk fra teologien, men for at udvikle den og dele ud af den. Han mente ganske enkelt, at forkyndelsens indhold og den kristne tydning af tilværelsen var for god til kun at blive fortalt søndag formiddag.

Med et ønske om at gøre det kristne livssyn aktuelt for flere mennesker påbegyndte han en erhvervs-ph.d. med afsæt i ledelse hos Dong Energy. Her har han de seneste par år forsket i selvledelse blandt ingeniører. Afhandlingen, som næsten er færdig, forsøger at formulere et alternativt koncept til selvledelse. Fra teologien har han hentet tanker om at være passioneret og engageret. Store ord i erhvervslivet, som teologien har meget at sige om.

Splittelsen mellem erhvervslivet og teologien kalder han selv for en splittelse mellem hånd og ånd. Han mener, at folkekirken er for optaget af at skabe en dejlig stemning med salmesang og kirkerum. Og dermed glemmer, at kirkens opgave er at bevare sin historiske forankring, men samtidig fastholde relevansen i samfundet. Hvis man ikke tager den opgave alvorligt og i stedet ser bevarelse af traditionen som sin hovedopgave, så dør kirken, mener han.

Blandt kolleger beskrives han som en mand, der går sine egne veje, men uden at bruge skarpe albuer. En ydmyg pioner inden for sit område, som især får ros for sin fastholdelse af den præmis, at erhvervslivet også kan lære noget af teologien og ikke kun omvendt. Han er en modig person, der har taget det bedste fra sit missionske hjem og har ladet sig forme af sin tænkning og erfaringer fra den verden, han lever i.

Tommy Kjær Lassen er i dag gift og har tre børn, en på 10 år og tvillinger på 6 år. Sammen med kone og børn er han netop ved at finde sig til rette i sin nye hjemby, Hillerød. Han afviser ikke, at han engang vil vende tilbage til præstegerningen, men i den nærmeste fremtid vil han gerne blive ved med at arbejde tæt på erhvervslivet.