Prøv avisen

Teologisk faglighed skal tages alvorligt

Sanne Thøisen er meget optaget af den rolle, religion og kristendom spiller i det meget moderne samfund. – Privatfoto. Foto: image/jpeg

Sanne Thøisen synes, at kirken har for travlt med at gøre opmærksom på sig selv som kirke i stedet for at udvikle moderne kristendom

Efter 17 år på prædikestolen stillede sognepræst Sanne Thøisen sig selv spørgsmålet: Hvad laver jeg egentlig her?, og det har siden først meget andet med sig. Hun sagde sin stilling op og begyndte på et nyt studium, og i dag har hun ud over sin teologiske embedseksamen også en ph.d. i prædiken og kommunikation og en mastergrad i retorik og kommunikation.

I dag fylder Sanne Thøisen 60 år. Hun bor i Aarhus, men er egentlig sønderjyde, født som landmandsdatter i Branderup ved Toftlund og student fra Aabenraa Statsskole. I 1982 tog hun teologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet og blev samme år ordineret i Viborg Domkirke og indsat som sognepræst i Ulstrupbro Sogn ved Bjerringbro. Her virkede Sanne Thøisen i 17 år, mens hun sideløbende holdt den faglige fane højt som censor og som ekstern lektor i systematisk og praktisk teologi ved universiteterne i Aarhus og København. I 1996 begyndte hun tillige som timelærer ved Pastoralseminariet i Aarhus, og da hun i 1999 fik et ph.d.-stipendium, valgte hun at tage sin afsked som sognepræst.

LÆS OGSÅ: Kvinden fra Holger Danske

Udgangspunktet for det nye studium var homiletik, som er læren om prædiken, men siden har hun interesseret sig meget for den rolle, som religion og kristendom spiller i det meget moderne samfund. Efter hendes opfattelse er der alt for megen fokus på form, performance og præstens person, og selvom det alt sammen er vigtigt, bør man efter hendes opfattelse interessere sig nok så meget for indholdet.

Hun synes, kirken har for travlt med at gøre opmærksom på sig selv som kirke i stedet for at udvikle kristendom på moderne vilkår. Man skal tage sin teologiske faglighed alvorligt, siger hun og understreger, at der efter hendes opfattelse ikke er modsætning mellem religionsvidenskab og teologi.

Sanne Thøisen har i nogle år været anmelder af teologisk litteratur her på avisen, og selv har hun leveret kronikker og prædikener til teologiske tidsskrifter. Fra 1991 til 1998 var hun med i redaktionen på forlaget Anis, som også stod for bogudgivelsen Katekismus 2000, der blev til på initiativ fra Folkekirkens Pædagogiske Institut og blev udgivet på forlaget Anis.

Sidste år oversatte hun sammen med sognepræst Hanne Davidsen en bog med meditative tekster af den tyske teolog Gerd Theißen, som for flere år siden underviste på Københavns Universitet. Nu er de i gang med at oversætte en stor katekismus af Theißen med titlen Glaubenssätze: Ein kritischer Katechismus.

Fødselaren underviser på Teologi for Lægfolk, specielt i teologi og litteratur, og sideløbende med sine mange andre aktiviteter har hun også holdt sine egne færdigheder som sognepræst ved lige. Da hun genoptog studierne, havde hun indimellem forskellige vikariater, og de seneste syv år har hun været hjælpepræst i Favrskov Provsti. Denne stilling er netop blevet bortrationaliseret ved en omlægning af arbejdet, og nu er hun på udkig efter et nyt job.