Mød udlandskirkernes nye leder

I sit arbejdsliv har Pia Sundbøll på forskellig vis sørget for, at folkekirken er til stede, hvor danskerne har brug for den. Fra den 1. januar er hun ny øverste leder af Danske Sømands- og Udlandskirker

”DSUK er en hjertesag for mig, og man kan nok også sige, at selve tanken om, at folkekirken skal være, hvor danskerne er, har været en rød tråd i mit liv,” siger Pia Sundbøll, som efter årsskiftet skal lede Danske Sømands- og Udlandskirker.
”DSUK er en hjertesag for mig, og man kan nok også sige, at selve tanken om, at folkekirken skal være, hvor danskerne er, har været en rød tråd i mit liv,” siger Pia Sundbøll, som efter årsskiftet skal lede Danske Sømands- og Udlandskirker. . Foto: Anne Meldgaard/DSUK.

Pia Sundbøll landede i Oxford den 21. december 2003. Her skulle hun bo med sin mand, der havde fået job på Europaskolen, en skole oprettet for at undervise børn af EU-politikere og -personale.

Lige efter ankomsten kom hun dog selv på arbejde. Nogle forældre ville gerne have en dansk gudstjeneste juleaften, og det sørgede Pia Sundbøll for, at de fik.

”Jeg var kun lige kommet til byen, men det holdt mig ikke tilbage. For når en stor gruppe mennesker i udlandet står og ønsker en præst eller en kirke, så må vi sørge for, at de får det,” siger hun.

Folkekirkens tilstedeværelse i udlandet bliver snart 61-årige Pia Sundbølls nye arbejdsområde. Fra den 1. januar skifter hun jobbet som hospitalspræst ud med titlen udlandsprovst og bliver dermed den øverste leder for Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, som varetager den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

”DSUK er en hjertesag for mig, og man kan nok også sige, at selve tanken om, at folkekirken skal være, hvor danskerne er, har været en rød tråd i mit liv. Som hospitalspræst er jeg, hvor danskerne er, når de er i smerte, og i de danske kirker i udlandet kan man også ofte stå med danskere, som i svære situationer og har brug for at tale med en præst. Hvad enten det er sømænd, udsendte, udvekslingsstuderende, eller det er Singapore eller Bruxelles, så skal vi være der for dem.”

Pia Sundbøll blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1981 og var derefter først sognepræst i de sønderjyske sogne Rise og Aabenraa og senere i Hammelev. I 1992 blev hun sogne- og sygehuspræst i Aarhus og boede derefter først i Oxford og senere i Luxembourg, hvor hun var præst for Den Danske Kirke. Tilbage i Danmark fik hun igen arbejde som hospitalspræst for Hvidovre Hospital, hvor hun har været frem til nu. Igennem årene er præstearbejdet samtidig blevet krydret med en række uddannelser.

Det startede med en tillægsuddannelse i journalistik, så en uddannelse til samtalevejleder og senere en diplomuddannelse i psykologi. Pia Sundbøll har også produceret radio og tv-udsendelser om eksistensteologi, været udviklingschef ved Diakonissestiftelsen i København, formand for Sygehuspræsternes Sammenslutning og bestyrelsesmedlem i Forum teologi-psykologi.

Derudover er der også akademiuddannelsen i ledelse og de 18 års erfaring som supervisor, som ifølge hende kan blive relevant i arbejdet med at lede og støtte udsendte præster og medarbejdere. Hun føler sig også klædt på, hvis der skulle opstå konflikter rundtomkring, som da Den Danske Kirke i Berlin endte i en større strid om ansættelsen af en ny præst.

”Jeg bliver også brugt til at håndtere konflikter i mit nuværende arbejde på sygehuset og som supervisor på andre arbejdspladser. Jeg har siddet med præster og andre faggrupper og været med til at løse eller undgå voldsomme konflikter, så jeg ved, hvilke redskaber man kan give.”

Som udlandsprovst ser Pia Sundbøll frem til at hjælpe præster og menigheder til i endnu højere grad at opleve fuld opbakning hjemmefra.

”Det kan ofte være ensomt at være udsendt, og derfor skal vi sørge for god opbakning til dem. Det kræver også opbakning fra den danske folkekirke, og at vi har økonomi til det hele.”

En anden rød og meget tydelig tråd i Pia Sundbølls arbejde er troen.

”Tro er det, der bærer mig, og det er drivkraften bag alt det, jeg gør. Hvis jeg ikke havde haft troen med mig i de barske situationer på hospitalet, ville det være svært at holde til.”

Pia Sundbøll bor på Amager med sin mand og har tre voksne børn.