Prøv avisen

Ung forsker forsoner teologi og religionsvidenskab

Teolog og religionsforsker Marie Vejrup Nielsens store passion er moderne kristendom og forholdet mellem kristendom, politik og samfund. Den 1. januar 2013 blev hun ny leder for Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet. – Foto: Aarhus Universitet.

Ved årsskiftet blev den 35-årige forsker Marie Vejrup Nielsen ny leder for Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet. Med et ben i både teologiens og religionsvidenskabens lejr har hun den faglige styrke, der skal til

Hun har gjort sig bemærket med sine skarpe vurderinger, når biskoppernes synlighed, danskernes sløje kirkegang og kønsneutralitet i ægteskabsloven har været til debat. Og ved årsskiftet indtog den 35-årige lektor Marie Vejrup Nielsen stolen som leder af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet efter Jørn Borup. For nok er Marie Vejrup Nielsen uddannet teolog, men hun har smeltet interessen for teologi sammen med en religionsvidenskabelig forskningsvej.

Den teologiske interesse opstod indirekte i ungdomsårene. Marie Vejrup Nielsen voksede op i Bramming i Jylland i et ikke-kirkeligt hjem, men efter at have taget en klassisk-sproglig studentereksamen fra Ribe Katedralskole i 1996 var Marie Vejrup Nielsens interesse for sprog og kulturhistorie i den grad vakt.

LÆS OGSÅ: To teologer toppes om Bibelen

Og da studieretningen skulle vælges, faldt valget naturligt på teologi ved Aarhus Universitet.

Studiet i Aarhus blev suppleret med et års masteruddannelse ved School of Theology i Chicago. Og allerede da Marie Vejrup Nielsen færdiggjorde uddannelsen som cand.theol. i Aarhus i 2003, viste hun stort forskningstalent. Studiet blev afsluttet med prisopgaven Aggression og vold som tema for kristen syndslære, som hun modtog en guldmedalje for. Alligevel stod det ikke helt klart for den unge teolog, hvad kandidatgraden skulle bruges til.

Marie Vejrup Nielsen tilbragte et halvt år på Pastoralseminariet, hvor tankerne kredsede om et virke som præst, og hendes store inter-esse for folkekirken som institution blev vakt. Men hun havde også et brændende ønske om at bevæge sig længere ind i videnskaben. Så da hun i 2004 fik et ph.d.-stipendiat ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus, var kursen lagt.

I 2007 forsvarede Marie Vejrup Nielsen sin ph.d-afhandling om evolutionsbiologi og teologi som to kilder til store fortællinger om menneskehedens fortid, nutid og fremtid. Og da der efterfølgende blev slået en stilling som adjunkt op på Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet i moderne kristendom, slog Marie Vejrup Nielsen med det samme til og fik stillingen.

Siden har hun samme sted kunnet dyrke sin passion for moderne kristendom og forholdet mellem kristendom, politik og samfund.

Det fortælles, at Marie Vejrup Nielsen mødte religionsvidenskaben med et åbent sind og en stor forståelse for de religionsvidenskabelige forskeres måde at arbejde på, selvom hun kom fra et andet fagområde. Og hendes faglige dygtighed vurderes netop at komme af, at hun i dag har en solid faglig viden inden for både teologi og religionsvidenskab.

Det er da ofte også Marie Vejrup Nielsen, medierne tager i ed, når folkekirkens rolle i det moderne, danske samfund er på dagsordenen. Og hun beskrives som en, der hverken er bange for at stikke næsen frem, eller hvis holdninger man sådan flytter rundt på. En type, man kan regne med, og som står fast, selvom det koster knubs på vejen.

Dette vil formentlig også præge hendes ledelsesstil, da hun efter sigende evner at være styrende, når der er behov for det.

Privat er Marie Vejrup Nielsen gift med museumsinspektør ved Besættelsesmuseet i Aarhus Søren Tange Rasmussen. Parret mødtes i studietiden via deres fælles, frivillige engagement for social integration af udvekslingsstuderende, efter at de selv havde været på udveksling i andre lande. Sammen har de to børn på fem og to år. Familien bor i Beder syd for Aarhus.