Prøv avisen
Portræt

Ungarnsekspert, skribent og organist

Krisztina Vas Nørbæk modtog i 2015 Den Ungarske Fortjenstmedalje for sit engagement inden for dansk-ungarsk kulturudveksling i begge lande. – Foto: Dansk Organist og Kantor Samfund

Krisztina Vas Nørbæk har mange kasketter: organist, pianist, dirigent, Ungarn-kender og skribent for Magasinet rØST. Hun fylder i dag 50 år

Krisztina Vas Nørbæk er født i byen Kecskemét i Ungarn og tog studentereksamen fra Zoltán Kodály Musikgymnasium i Kecskemét i 1987.

Hun har færdiggjort adskillige uddannelser, de fleste inden for musik. Hun tog således i 1991 en musikpædagogisk eksamen i klaver ved Debrecen Konservatorium og tog fem år senere organisteksamen – solistisk og pædagogisk – ved Franz Liszt Musikakademi i Budapest som elev af Dezsö Karasszon og István Ruppert.

I årene fra 1991 til 1997 virkede hun som klaver- og orgellærer ved Zoltán Kodály Musikgymnasium og MGK i Kecskemét.

Hun tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) i 2000 som elev af Hans Fagius og Hans Ole Thers. Hun studerede i DKDM’s kordirigentklasse som elev af professor Dan-Olof Stenlund fra 2000 og afsluttede med kordirigentdebut i 2006. Hun er tillige bachelor i musikvidenskab med kulturjournalistik som tilvalg fra Københavns Universitet. Desuden var hun i fire år tillidsrepræsentant i Dansk Organist og Kantor Samfund i Helsingør Stift fra 2008 og frem.

Krisztina Vas Nørbæk, der bor i København, har været ansat som organist og kantor i Messiaskirken siden 2003, hvor hun er leder for Messiaskirkens Koncertkor og hendes nystiftede damekor Gentofte International Singers. Inden ansættelsen var hun konstitueret organistassistent i Roskilde Domkirke i et halvt år i 1999 og i Holmens Kirke i 2002.

Siden 2012 har hun tillige været onlineskribent for Magasinet rØST og været aktiv som ekspert i Ungarn i forskellige tv- og radioprogrammer.

Krisztina Vas Nørbæk er flyttet til Danmark, efter hun giftede sig med læge Jens Nørbæk i 1997, hvor parret siden har fået tre børn.