Ungt ansigt på gammelt missionsselskab

Mission Afrika fejrer i disse dage, at det er 100 år siden, selskabets første missionær kom til Afrika. Organisationen er under stadig udvikling senest med ansættelsen af Peter Fischer-Nielsen som ny vicegeneralsekretær

Peter Fischer-Nielsen ser som vicegeneralsekretær i Mission Afrika en udvikling i retning af, at kirkerne i nord og i syd i højere grad bliver partnere i mission. –
Peter Fischer-Nielsen ser som vicegeneralsekretær i Mission Afrika en udvikling i retning af, at kirkerne i nord og i syd i højere grad bliver partnere i mission. –. Foto: Palle Hedemann.

Missionsmarken uden for Europa ligger der stadig. Men måden at drive mission på har ændret sig. Kristi Lutherske Kirke i Nigeria fejrer i dag 100-års-jubilæum, og det er ankomsten af den danske missionær Niels Brønnum i 1913, der regnes for startskuddet. Mission Afrika eller Sudanmissionen som den hed dengang er i en stadig fornyelsesproces, og i dag tales der mere om partnerskab end om den hvide mands mission.

Ansættelsen af Peter Fischer-Nielsen som ny vicegeneralsekretær er et udtryk for denne udvikling.

Vi har i missionsverdenen talt meget om at komme væk fra den gamle missionsforståelse, hvor missionsselskabet kommer fra Danmark til Afrika og sætter dagsordenen. I dag kommer vi mere som partnere for sammen med kirker og mennesker i fællesskab at finde ud af, hvad der er behov for af hjælp, siger Peter Fischer-Nielsen.

Det er ikke, fordi begrebet mission er blevet udvandet, påpeger han. I stedet for danskere er det bare afrikanere fra kirken i Cameroun, der for eksempel tager til Mali for at missionere. Der er stadig brug for økonomisk støtte. Men bistands- og missionsarbejdet udvikles i fællesskab af Mission Afrika og de forskellige afrikanske partnerkirker. De er lige så ofte i Danmark i forbindelse med samarbejdet, som Mission Afrika rejser til Afrika.

LÆS OGSÅ: Fra missionærselskab til partnerskab

Peter Fischer-Nielsen har selv sin baggrund i mission fra barndommens deltagelse i Indre Missions børne- og ungdomsarbejde. Men i sin studietid i København kom han i forskellige karismatiske menigheder tilknyttet Oasebevægelsen.

Familien, som tæller hustruen Bente og tre børn, bor i dag i Ans i Østjylland og er tilknyttet Silkeborg Oase Kirke.

Karismatiske menigheder har også missionsperspektivet som en del af deres kirkelige forståelse, og Peter Fischer-Nielsen ser en voksende forståelse for den holistiske version, hvor det ikke kun handler om forkyndelse, men også om omsorg for medmennesket i dagens samfund.

Peter Fischer-Nielsen er uddannet cand.mag. i religionssociologi med arabisk tilvalg på Københavns Universitet og forsvarede i 2011 på Det Teologiske Fakultet i Aarhus sin ph.d.-afhandling om folkekirkens brug af internettet. Året efter var han medforfatter til bogen Digital Religion, Social Media and Culture. Perspectives, Practices and Futures, der giver et tværfagligt og dybdeborende indblik i religionens udfoldelse i en digital tidsalder.

Ud over videnskabelige artikler skriver han også populært formidlende artikler om emnet, ligesom han siden 2008 har blogget om kirke, religion, kommunikation og nye medier. Senest har han været kommunikationschef i it-virksomheden KirkeWeb.

Fra 2004 til 2010 var Peter Fischer-Nielsen debatredaktør på Kristeligt Dagblads hjemmesider religion.dk og kristendom.dk og var her med til at skabe Danmarks største dialog- og debatforum om religion.

Ud over kendskab til religion, kirke og kommunikation har Peter Fischer-Nielsen også stor erfaring inden for organisationsverdenen. Han har arbejdet i Areopagos og været leder af Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom.

Lige nu er han formand for Bibelselskabets Stiftsudvalg i Aarhus Stift og medlem af Bibelselskabets repræsentantskab.