Steffen fra Lemvig er yderområdernes stemme

Lemvig er udgangspunktet for Steffen Damsgaard. Her bor formanden for Landdistrikternes Fællesråd, og her blev hans interesse for yderkanterne af Danmark grundlagt

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er en af de aktive stemmer i sommerens debat om det Danmark, der ligger uden for de større byer. Selv bor han i Lemvig. Her taler han under en høring i Folketinget om landområderne.
Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er en af de aktive stemmer i sommerens debat om det Danmark, der ligger uden for de større byer. Selv bor han i Lemvig. Her taler han under en høring i Folketinget om landområderne. Foto: Scanpix.

Hvor er en formand for Landdistrikternes Fællesråd født og opvokset? Hvor bor samme formand i dag? Og hvor bliver han gerne boende?

Svaret på spørgsmålene er i Steffen Damsgaards tilfælde Lemvig: Han er opvokset på en gård nær byen, og i dag er den fædrene gård et fritidslandbrug med køer for den 39-årige formand, der har et hus i byen.

Lemvig er sammen med andre mindre byer og landområder igen til debat. Sommerens fokus er blandt andet statslige arbejdspladser og behovet for at rykke dem væk fra København. Mens et andet forslag går på, at småøer skal sælges til folk, der har pengene, så kommunerne kan spare.

Steffen Damsgaard har været formand for den partipolitisk neutrale interesseorganisation Landdistrikternes Fællesråd siden 2008 og fortæller, at den personlige interesse for det, han kalder ”landdistrikternes og yderområdernes udfordringer”, er opstået, fordi han selv bor der. Her oplever han, at det er vigtigt at have en god lokal organisering med lokalråd og sætte sig mål i lokalsamfundet, og så er de frivilliges indsats med at skabe aktiviteter og faciliteter afgørende.

Organisatorisk tog interessen form, da han blev landsformand for organisationen LandboUngdom i 2004. Her blev han også en del af bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd.

På vejen dertil har Steffen Damsgaard fået en uddannelse som driftsleder inden for landbruget, og han er begyndt på en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, som ikke er gjort færdig. Forklaringen er, at organisationsarbejdet tager for meget af hans tid.

Steffen Damsgaard bliver karakteriseret som en vedholdende og nærmest utrættelig mand i sit arbejde. Men også en realistisk formand, der forstår, at det kan være en omvæltning at flytte fra by til land.

Selvom han bliver beskrevet som utrættelig, nyder han at slappe af ved at færdes i naturen. Gerne sammen med familien, der blandt andet tæller kæresten og en datter på knap et år samt venner. Og så går han på jagt.

Steffen Damsgaard har været aktiv i kommunalpolitik i knap 10 år og er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Lemvig. Her er han næstformand for teknik- og miljøudvalget. Han har for en del år siden forsøgt sig i landspolitik, dog uden at blive valgt. 

Desuden har Steffen Damsgaard en plads i flere ministerielle udvalg om landdistrikter, ligesom han er en del af bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. Drivkraften i arbejdet er, at sammenhængskraften mellem land og by om 10 år skal være forbedret. Udtryk som Udkantsdanmark og ”den rådne banan” skal være forsvundet. Og så skal folk opleve, at det er et reelt valg at bosætte sig på landet, og at de ifølge Steffen Damsgaard ikke er ”tvunget” til at bo i de største byer for at finde arbejde.