Menneskerettigheder

Hvor kommer menneskerettighederne fra? Hvor meget indflydelse har menneskerettighederne på dansk politik? Rettighederne er heftigt debatteret i både Vesten og i resten af verden. Her får du de grundlæggende tekster, debatten om rettighederne og de religiøse sider af sagen.
Nir Elias/Reuters/Ritzau Scanpix
1. Hvad er menneskerettigheder?

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er 30 rettigheder, fastsat af FN’s generalforsamling, der tilkommer ethvert menneske. Rettighederne består af 30 artikler, der omfatter menneskers borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Menneskerettighederne: Etik eller utopi?

Man kan med fordel se menneskerettighederne som et udtryk for en etisk tradition, der trods deres sekulære præg udspringer af det nytestamentlige begreb om næstekærlighed

Interview

Er menneskerettighederne vestlige?

Menneskerettighederne grunder i en årtusindlang og verdensomspændende helliggørelse af mennesket, mener den tyske filosof Hans Joas. I ny bog gør han op med Vestens selvtilfredse forestilling om, at menneskerettighederne kun er tænkelige her

2. Historisk set

De Forenede Nationer (FN) blev grundlagt efter Anden Verdenskrig i 1945 med et ønske om at bevare verdensfreden. I 1948 vedtog FN’s Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Verdenserfklæringen skulle fremme fredelige relationer mellem stater, samt beskytte det enkelte individ mod overgreb fra deres egen stat. 

Menneskerettighederne kunne ikke vedtages i dag

I 2018 fyldte FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 70 år. Hvis den var blevet fremsat i dag, ville der næppe være flertal for at beskytte mennesker mod statslige overgreb eller sikre deres økonomiske og sociale rettigheder

Debatinterview

Professor: Der er behov for at huske på, hvorfor vi faktisk har menneskerettighederne

Når Henrik Sass Larsen (S) og andre ledende politikere begynder at betvivle selve grundlaget for menneskerettighederne, er det en ”foruroligende” udvikling, mener professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen. Er den historiske erindring om verdenskrigenes rædsler virkelig blegnet så meget? spørger han

3. Danmark og menneskerettigheder
70 år for FN’s menneskerettigheder

Danskerne bakker op om menneskerettighederne

På trods af politisk modvilje mod internationale konventioner ønsker et stort flertal af danskerne ifølge en ny undersøgelse ikke at bryde med FN’s menneskerettighedskonvention

Vi bytter menneskerettigheder væk for sikkerhed

Amnesty International skriver i sin årsrapport, at sikkerhedstiltag sidste år trumfede menneskerettigheder. I Europa forholder vi os tilsyneladende ukritisk til overvågning og antiterrorlovgivning, der griber ind i vores rettigheder, siger forsker, men maner samtidig til besindighed

4. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
70 år med Menneskerettighederne

Menneskerettighederne påvirker, hvor tungt lovens hammer falder

Det har vakt stærk debat, at danske domstole har taget hensyn til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Regeringen ønsker derfor at bruge det kommende danske formandskab for Europarådet til at mindske menneskerettighedsdomstolens indflydelse

5. Menneskerettigheder og religion
Kronik

Kan islam forenes med menneskerettighederne?

Islam kan ikke forstås som en entydig størrelse, der pr. definition er enten for eller imod menneskerettighederne, for islam rummer et væld af forskellige stemmer, fortolkninger og holdninger promoveret af forskellige aktører i forskellige kontekster, skriver dagens kronikør

Spørg

Kan kastesystemet og FN's menneskerettigheder forenes?

Det hinduistiske kastesystem deler folk op i klasser, men FN's menneskerettigheder siger, at alle skal være lige. Kan de to forenes, spørger to skoleelever. Religionsforsker Marianne Qvortrup Fibiger svarer

6. Flygtninge og menneskerettigheder

Flygtningeaftalen stammer fra en anden krigs tid

23-årige Alexandra Borodine var en af de omkring 800.000 russere, som flygtede til Europa i 1921 som følge af borgerkrigen i landet efter Den Russiske Revolution - og Nansenpasset blev hendes adgangsbillet til et lovligt ophold i et europæisk land

FN's børnekonvention ændrede vores børnesyn

Det er i dag 30 år siden, at FN’s Børnekonvention blev vedtaget og dermed fastslog, at børn er selvstændige individer med egne rettigheder. Selvom de voksne stadig gør verden til et sted, hvor børn lider af sult, fattigdom og krig, har konventionen givet et redskab, der kan gøre den bedre

7. Debat
Debat

Jurastuderende: Menneskerettigheder er Guds idé

FN’s Menneskerettighedserklæring er ikke udtryk for et religiøst alternativ til kristendommen, men rettere en inkorporering af kristne tanker i den globale verdensorden, skriver jurastuderende

Kronik

Danmark til kamp for menneskerettigheder

Menneskerettigheder er ikke vestlig imperialisme. Det er universelle spilleregler, som alle typer samfund kan have glæde af. For frihed er et af de goder, der bliver større af, at vi deler det, mener Danmarks udenrigsminister

Globalt set

Europas flygtningeproblem før og nu: Et kollektivt moralsk svigt

FN's højkommissær for menneskerettigheder, jordaneren Zeid Ra'ad Al Hussein, sammenligner nutidens flygtningekatastrofe med den situation,som de forfulgte jøder stod i op til Anden Verdenskrig, hvor kun få lande ville hjælpe dem

8. Seneste
Spørg

Kan kastesystemet og FN's menneskerettigheder forenes?

Det hinduistiske kastesystem deler folk op i klasser, men FN's menneskerettigheder siger, at alle skal være lige. Kan de to forenes, spørger to skoleelever. Religionsforsker Marianne Qvortrup Fibiger svarer

Danmark får ingen revolution af menneskerettighedsdomstolen

Danmark har en pointe med sit ønske om mere klare rammer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkninger af menneskerettighedskonventionen, men det bliver tekniske forbedringer snarere end en politisk revolution, skønner europæiske eksperter

Politisk analyse

Menneskeretsopgør presser regeringen dobbelt

Som formand for Europarådet vil Danmark have reformeret Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, så medlemslandene lettere kan udvise kriminelle udlændinge. Regeringen er presset mellem at ville bekæmpe menneskeretsovertrædelser i Østeuropa og at føre en strammere udlændingepolitik

Portræt

Dansker forsvarer menneskerettighederne i Strasbourg

Sammen med 46 andre dommere holder Jon Fridrik Kjølbro, der den 2. juni fylder 50 år, i den franske by øje med, om de europæiske lande overholder menneske- rettighederne

Vi bytter menneskerettigheder væk for sikkerhed

Amnesty International skriver i sin årsrapport, at sikkerhedstiltag sidste år trumfede menneskerettigheder. I Europa forholder vi os tilsyneladende ukritisk til overvågning og antiterrorlovgivning, der griber ind i vores rettigheder, siger forsker, men maner samtidig til besindighed

Gode chancer for at reformere menneskeret

Regeringen vil ændre Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og ikke mindst fortolkningen af den, og det er der gode muligheder for, vurderer førende ekspert i menneskerettigheder

Flere mennesker vurderes handlet i Danmark

Ved indgangen til oktober havde danske myndigheder vurderet næsten lige så mange mennesker som ofre for menneskehandel som i hele 2015. Langt de fleste handles til prostitution, hvor de ofte fanges i gæld og vold, fortæller krisecenter

Se flere