Menneskerettigheder

Tatan Syuflana/Ritzau Scanpix/AP
1. Introduktion

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er 30 umistelige rettigheder, der er fastsat i FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1948. Disse rettigheder tilkommer ethvert menneske, i princippet fra naturens side.

De 30 artikler i erklæringen omfatter menneskers borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Hvor kommer menneskerettighederne fra? Hvordan forholder de sig til det religiøse liv? Hvordan udvikler det internationale spil om rettighederne sig? Læs mere her.

 

2. Menneskerettighederne - historisk

Menneskerettighederne - etik eller utopi?

Man kan med fordel se menneskerettighederne som et udtryk for en etisk tradition, der trods deres sekulære præg udspringer af det nytestamentlige begreb om næstekærlighed

De magiske menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder har 20-års-jubilæum i dag. I løbet af de to årtier, der er gået, har menneskerettighederne cementeret deres status både internationalt og i Danmark. Succesen er dog ikke sikret endnu. Der er ridser i lakken

3. Danmark og menneskerettigheder

20 år med menneskerettigheder

Også i Danmark brød menneskerettighederne igennem lydmuren. I 1992 besluttede Folketinget, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skulle have status af dansk ret. Samtidig fik Det Danske Center for Menneskerettigheder en stadig stærkere stemme.

4. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
70 år med Menneskerettighederne

Menneskerettighederne påvirker, hvor tungt lovens hammer falder

Det har vakt stærk debat, at danske domstole har taget hensyn til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Regeringen ønsker derfor at bruge det kommende danske formandskab for Europarådet til at mindske menneskerettighedsdomstolens indflydelse

5. Menneskerettigheder og religion
Kronik

Kan islam forenes med menneskerettighederne?

Islam kan ikke forstås som en entydig størrelse, der pr. definition er enten for eller imod menneskerettighederne, for islam rummer et væld af forskellige stemmer, fortolkninger og holdninger promoveret af forskellige aktører i forskellige kontekster, skriver dagens kronikør

6. Flygtninge og menneskerettigheder

Flygtningeaftalen stammer fra en anden krigs tid

23-årige Alexandra Borodine var en af de omkring 800.000 russere, som flygtede til Europa i 1921 som følge af borgerkrigen i landet efter Den Russiske Revolution - og Nansenpasset blev hendes adgangsbillet til et lovligt ophold i et europæisk land

7. Citater
8. Debat
Debat

Jurastuderende: Menneskerettigheder er Guds idé

FN’s Menneskerettighedserklæring er ikke udtryk for et religiøst alternativ til kristendommen, men rettere en inkorporering af kristne tanker i den globale verdensorden, skriver jurastuderende

Kronik

Danmark til kamp for menneskerettigheder

Menneskerettigheder er ikke vestlig imperialisme. Det er universelle spilleregler, som alle typer samfund kan have glæde af. For frihed er et af de goder, der bliver større af, at vi deler det, mener Danmarks udenrigsminister

Globalt set

Europas flygtningeproblem før og nu: Et kollektivt moralsk svigt

FN's højkommissær for menneskerettigheder, jordaneren Zeid Ra'ad Al Hussein, sammenligner nutidens flygtningekatastrofe med den situation,som de forfulgte jøder stod i op til Anden Verdenskrig, hvor kun få lande ville hjælpe dem

9. Seneste
Spørg

Kan kastesystemet og FN's menneskerettigheder forenes?

Det hinduistiske kastesystem deler folk op i klasser, men FN's menneskerettigheder siger, at alle skal være lige. Kan de to forenes, spørger to skoleelever. Religionsforsker Marianne Qvortrup Fibiger svarer

Danmark får ingen revolution af menneskerettighedsdomstolen

Danmark har en pointe med sit ønske om mere klare rammer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkninger af menneskerettighedskonventionen, men det bliver tekniske forbedringer snarere end en politisk revolution, skønner europæiske eksperter

Politisk analyse

Menneskeretsopgør presser regeringen dobbelt

Som formand for Europarådet vil Danmark have reformeret Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, så medlemslandene lettere kan udvise kriminelle udlændinge. Regeringen er presset mellem at ville bekæmpe menneskeretsovertrædelser i Østeuropa og at føre en strammere udlændingepolitik

Portræt

Dansker forsvarer menneskerettighederne i Strasbourg

Sammen med 46 andre dommere holder Jon Fridrik Kjølbro, der den 2. juni fylder 50 år, i den franske by øje med, om de europæiske lande overholder menneske- rettighederne

Vi bytter menneskerettigheder væk for sikkerhed

Amnesty International skriver i sin årsrapport, at sikkerhedstiltag sidste år trumfede menneskerettigheder. I Europa forholder vi os tilsyneladende ukritisk til overvågning og antiterrorlovgivning, der griber ind i vores rettigheder, siger forsker, men maner samtidig til besindighed

Gode chancer for at reformere menneskeret

Regeringen vil ændre Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og ikke mindst fortolkningen af den, og det er der gode muligheder for, vurderer førende ekspert i menneskerettigheder

Flere mennesker vurderes handlet i Danmark

Ved indgangen til oktober havde danske myndigheder vurderet næsten lige så mange mennesker som ofre for menneskehandel som i hele 2015. Langt de fleste handles til prostitution, hvor de ofte fanges i gæld og vold, fortæller krisecenter

Se flere